Národní informační centrum pro evropský výzkum

Služby NCP projektů pro potenciální příjemce

Projekty mezinárodních sítí národních kontaktů (National Contact Points, NCPs) jsou primárně určeny k posílení spolupráce avýměně informací mezi samotnými NCPs. Obsahují ale také aktivity a služby, které může využívat kdokoli, kdo zvažuje účast v projektu programu Horizont Evropa nebo projekt již připravuje.

 

Přehled aktivit a služeb pro potenciální příjemce v rámci jednotlivých NCP projektů:

 

Přehled služeb NCP projektů.png

Zdroj: TC Praha

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky