Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Počty projektů programu Horizont Evropa s oceněním Seal of Excellence

13.02.2024

Soubory:

Fig1_SoE_Frank_TC_prague_012024.jpg

Fig2_SoE_Frank_TC_prague_012024.jpg

Lednová verze databáze EK eCorda umožnila identifikovat projekty programu Horizont Evropa, které obdržely ocenění Seal of Excellence (SoE - Pečeť excelence) v letech 2021 až 2023. Zopakujme, že SoE je značka kvality projektů, která byla poprvé zavedena již v minulém rámcovém programu Horizont 2020 (2014-2020). Postupně se stala klíčovým nástrojem pro vytváření synergií mezi programy, které financují výzkum a inovace.

SoE se uděluje návrhům projektů, které byly předloženy ve výzvách programu Horizont Evropa a které se umístily nad předem stanovenými prahovými hodnotami kvality, ale z důvodu rozpočtových omezení nebyly v programu Horizont Evropa financovány.

SoE se v současné době uděluje návrhům projektů, které se hlásí do výzev následujících částí programu Horizont Evropa:

  • EIC Accelerator
  • EIC Transition (pouze jednotliví žadatelé z řad malých a středních podniků jsou způsobilí pro získání SoE)
  • postdoktorská stipendia v rámci akcí Marie Skłodowska-Curie (MSCA - PF)
  • Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND
  • Teaming
  • Mise programu Horizont Evropa zaměřená na přizpůsobení se změně klimatu
  • ERC Proof of Concept

     

V tabulce 1 jsou uvedeny projekty, které získaly ocenění SoE v dosavadním průběhu programu Horizont Evropa. Z celkového množství 4 431 projektů s oceněním SoE se mohou výsledky hodnocení z programu Horizont Evropa využít v jiných programech a nástrojích teoreticky u 3 729 projektů. (Relativně velké množství projektů (702) uvedených na rezervním listu s oceněním SoE bylo nakonec financováno z rozpočtu programu Horizont Evropa.)

Fig1_SoE_Frank_TC_prague_012024.jpg

Tabulka 1: Počet projektů  s oceněním SoE v relevantních částech programu Horizont Evropa

Tabulka 2 udává počet projektů  s českou účastí s oceněním SoE v relevantních částech programu Horizont Evropa. SoE byla udělena 65 projektům programu Horizont Evropa s českou účastí. V 63 projektech se jedná o projekty s českým koordinátorem. Výsledky hodnocení programu Horizont Evropa lze využít u 49 projektů, protože 16 projektů s oceněním SoE získalo nakonec finanční prostředky z programu Horizont Evropa. Největší šanci na realizaci mají projekty s oceněním SoE zaměřené na vědeckovýzkumné pobyty pro postdoktorandy (MSCA - PF), které mohou být financovány prostřednictvím nástroje MSCA Fellowships CZ, který implementuje MŠMT v OP JAK.  Pro nefinancované projekty EIC Accelarator s oceněním SoE je k dispozici program SIGMA, který řídí TA ČR. Jako problematické se naopak jeví využití výsledků hodnocení z programu Horizon Evropa u konsorciálních projektů spadajících pod misi programu Horizont Evropa zaměřenou na přizpůsobení se změně klimatu. Zde dosud neexistují na evropské ani národní úrovni vhodné implementační nástroje. Na národní úrovni zatím není implementována podpora držitelům SoE ERC Proof of Concept.

Fig2_SoE_Frank_TC_prague_012024.jpg

Tabulka 2: Počet projektů s českou účastí s oceněním SoE v relevantních částech programu Horizont Evropa

Autor: Daniel Frank, TC Praha, frank@tc.cz, 13. 2. 2024

Více aktualit

ČR v Horizontu Evropa k březnu 2024: Přes tisíc financovaných účastí

18.04.2024

K 26. březnu 2024 databáze Evropské komise eCORDA evidovala pro Českou republiku 1 056 financovaných účastí v 768 projektech programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). K témuž datu tuzemští účastníci nárokovali čistý příspěvek EU ve výši 383 milionů €. Mezi členskými zeměmi...

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Stručná rekapitulace účasti evropských států v Evropském obranném fondu (EDF) v letech 2021–2022

08.04.2024

Poziční dokumenty reagující na veřejnou konzultaci zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027 vyhlášenou Evropskou komisí 1. prosince 2022 často zmiňovaly potřebu provázanosti rámcových programů s ostatními...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky