Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních programech Evropské unie

17.04.2023

Soubory:

20230417_Účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních programech Evropské unie.jpg

Poziční dokumenty reagující na Evropskou komisí 1. prosince 2022 vyhlášenou veřejnou konzultaci zaměřenou na minulost, přítomnost a budoucnost rámcových programů EU pro výzkum a inovace v období 2014–2027 často zmiňují potřebu provázanosti rámcových programů s ostatními finančními nástroji a programy Evropské unie. Jmenovitě pak s programy Digital Europe, EU4Health, LIFE, Evropským obranným fondem, Inovačním fondem apod. Příspěvek přináší stručnou informaci o účasti tuzemských subjektů v těchto programech v období 2021+.

 

20230417_Účast tuzemských subjektů ve vybraných ostatních programech Evropské unie.jpg

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že tuzemské subjekty se nyní účastní zhruba 6 % projektů v programu Horizont Evropa. Podobnou měrou se tuzemské subjekty účastní i unijního programu na podporu klimatu a životního prostředí LIFE. 25 projektů v tomto programu se zúčastnilo 35 tuzemských týmů – nejvíce ENVIROS, s.r.o., SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. (po 4 účastech) a CEE Bankwatch Network z. s. (3 účasti). Nejvyšší příspěvek EU pak obdržely Vojenské lesy a statky ČR, s.p. (2,7 mil. €) a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (1 mil. €). 5 projektů tuzemské subjekty koordinovaly.

Stejnou měrou se tuzemské podniky účastnily i programu Digital Europe. ČR vykázala 47 účastí (v tom 6 koordinací) v 15 projektech. Nejvíce účastí vykázaly České vysoké učení technické v Praze a VŠB-Technická univerzita Ostrava (po 5 účastech). 3 účasti měly Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita a CESNET, z.s.p.o. Nejvyšší příspěvek EU získaly České vysoké učení technické v Praze (5,4 mil. €), CyberSecurity Hub, z. ú. (4,1 mil. €) a VŠB-Technická univerzita Ostrava (2,6 mil. €). Tuzemské podniky v programu vykázaly 2 účasti, dohromady s příspěvkem EU 341 tis. €. Krajská inovační centra vykázala 4 účasti v programu s tím, že nejvyšší příspěvek EU obdržely Středočeské inovační centrum (486 tis. € – projekt Brain 4 Industry) a Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (309 tis. € – projekt EDIH Ostrava).

Nadprůměrnou účast (ale obecně při nízkých četnostech) vykázaly tuzemské subjekty v Evropském obranném programu – 10 projektů se zúčastnilo 12 týmů z ČR, a to výlučně v roli běžných účastníků. Dvě účasti vykázal Vojenský výzkumný ústav, s. p. Nejvyšší příspěvek EU pak firma RESPILON Membranes s.r.o. (1 mil. €). Celkem tuzemské podniky vykázaly 6 účastí s příspěvkem EU 3,6 mil. € (tzn. tři pětiny příspěvku tuzemským účastníkům).

Naopak tuzemské subjekty se neúčastní projektů z Inovačního fondu. Přitom z nových členských zemí EU se projektů z Inovačního fondu účastní subjekty z Polska, Chorvatska a Bulharska.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 17. dubna 2023

Více aktualit

ERC – aktivita a úspěšnost ČR je dlouhodobě nedostatečná. Situace se ale pozvolna zlepšuje, zejména díky mladším výzkumníkům.

13.05.2024

V souvislosti s rámcovými programy pro výzkum a inovace (RP) snad neexistuje nic, co by bylo více sledováno než granty Evropské rady pro výzkum (ERC). ERC financuje od roku 2007 průkopnické projekty (granty) především v základním výzkumu v celé řadě výzkumných oblastí....

ČR v bezpečnostním výzkumu v Horizontu Evropa

03.05.2024

Příspěvek Technologického centra Praha z 8. dubna 2024 informoval o účasti evropských zemí v Evropském obranném fondu (EDF) v letech 2021–2022. (EDF pro ČR evidoval 18 účastí s nárokovaným příspěvkem EU 9,7 mil. €.) Navažme na něj a zaměřme se na účast v Klastru 3 – civilní...

Atraktivita výzkumného systému je důležitým faktorem pro výběr hostitelské země uchazeči o individuální granty MSCA – analýza

24.04.2024

Geografická mobilita žadatelů o individuální grant MSCA a výběr hostitelské země jsou ovlivňovány mnoha okolnostmi. Jedním z důležitých faktorů na úrovni jednotlivých zemí bude bezesporu dostupná a vhodná výzkumná infrastruktura v hostitelské zemi. Dalším faktorem může...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034