Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Porovnání reakcí jednotlivých států EU na výzvy vyhlášované v průběhu předchozích RP - 7. RP a programu H2020.

24.04.2022

Soubory:

Pocet_navrhu_projektu_vyzva_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Narust_pokles_navrhu_projektu_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Porovnávat účast a aktivitu zemí EU v rámcových programech je poměrně obtížné. Každý rámcový program má jinou strukturu, jiné tematické rozložení výzev k podávání návrhů projektů. Odlišné jsou i nástroje umožňující a podporující účast výzkumných týmů v těchto programech, na něž žadatelé o účast v RP a národní systémy VaV reagují dle specifických podmínek, potřeb a stanovených cílů. Přes tato omezení, lze ve velmi hrubých obrysech naznačit dlouhodobější trend v reakcích jednotlivých států EU na výzvy vyhlášované v průběhu předchozích rámcových programů - 7. RP a programu H2020.

Při porovnání počtu návrhů projektů s účastí  jednotlivých členských států jsou patrné rozdíly v jejich zapojení do výzev 7. RP a programu H2020. U některých členských států se projevil vysoký nárůst v počtech návrhů projektů přepočtených na výzvu v programu H2020 v porovnání se 7. RP: Lucembursko (+38,8 %), Lotyšsko (+33,2 %), Estonsko (+18,9 %) a Dánsko (14,9 %). U jiných členských států pozorujeme výrazný pokles aktivity oproti 7. RP: Spojené království (-19,6 %), Malta (-18,0 %) a Řecko (-17,2 %). Mezi státy s nižší reakcí na výzvy programu H2020 v porovnání se 7. RP lze zařadit také Rumunsko, Německo, Českou republiku a Maďarsko.

Pocet_navrhu_projektu_vyzva_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Narust_pokles_navrhu_projektu_7RP_H2020_TCAVCR_Frank.png

Více aktualit

Jak je na tom AV ČR v získávání podpory z programu HE? Tři čtvrtiny finanční podpory putují jen do sedmi ústavů.

18.07.2024

Akademie věd ČR (AV ČR) patří v ČR mezi klíčové instituce v systému výzkumu, vývoje a inovací. V dosavadním průběhu programu Horizont Evropa v období 2021 – 06/2024 jsou ústavy a další pracoviště AV ČR zapojeny do 135 financovaných projektů. Nárokovaná podpora AV ČR na...

ČR si nárokuje z programů HE a Euratom 405 mil. EUR

11.07.2024

ČR si v dosavadním průběhu programu Horizont Evropa a programu Euratom nárokuje 405 mil. €. Více než polovina těchto prostředků míří do Prahy - 203 mil. €. Necelá čtvrtina nárokované podpory pro ČR putuje do Jihomoravského kraje - 95 mil. €.  Největšími příjemci finančních...

Zapojení středoevropských účastníků programu HE do výzkumných konsorcií

09.07.2024

Předchozí příspěvek z 27. června 2024 se zabýval zapojením tuzemských vysokých škol, výzkumných institucí a podniků v roli účastníků do výzkumných konsorcií ve II. pilíři programu Horizont Evropa (dále jen „HE“). Přitom se snažil zjistit, v kým koordinovaných...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034