Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Uzavření výzev klastru 2 pro rok 2024

20.02.2024

Evropská komise zveřejnila počty návrhů projektů, které byly předloženy do výzvy Horizontu Evropa pro rok 2024 v Klastru 2 –  kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Výzva se otevřela 4. října 2023 a uzavřela 7. února 2024. Témata se soustředila na výzkum demokracie či zacházení s manipulacemi informací, probíhající změny v ochraně kulturního dědictví, udržitelnou transformaci či evropské sociální nerovnosti. Celkem bylo podáno 737 návrhů. Nyní probíhá hodnocení nezávislými odborníky. Vybráno bude na 75 projektů s celkovým financováním 256 mil. €.

V destinaci pro výzkum demokracie bylo do výzvy HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01 (12 otevřených témat) předloženo 287 návrhů projektů. K financování jich bude vybráno 31 a celkový rozpočet 95 mil. €. Největší zájem vzbudilo téma Vzájemný vztah mezi sociální, kulturní, politickou identitou, pocitem sounáležitosti a demokraciemi, do kterého bylo předloženo 61 návrhů. Druhým nejfrekventovanějším tématem byla Kultura, umění a kulturní prostor pro demokratickou účast a politické vyjádření, online a offlinedo kterého bylo předloženo 51 návrhů. 

V destinaci pro výzkum kulturního dědictví bylo do výzvy HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01 (5 otevřených témat) celkem předloženo 178 návrhů projektů. K financování bude vybráno 15 projektů s celkovým rozpočtem 65 mil. €. Největší zájem vzbudilo téma Nový evropský Bauhaus – inovativní řešení pro zelenější a spravedlivější způsob života prostřednictvím umění a kultury, architektury a designu pro všechny, do kterého bylo předloženo 58 návrhů.

V destinaci pro výzkum společenské a ekonomické transformace bylo do výzvy HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01 (11 otevřených témat) předloženo 272 návrhů projektů. K financování bude určeno 29 projektů a celkový rozpočet 96 mil. €. Největší zájem vzbudilo téma Posouzení a posílení komplementarity mezi novými technologiemi a lidskými schopnostmi, do kterého bylo předloženo 58 návrhů. Druhým nejfrekventovanějším tématem bylo Umění a kulturní povědomí/vyjádření ve vzdělávání a odborné přípravědo kterého bylo předloženo 54 návrhů. 

Výsledky hodnocení budou známy v červnu 2024. Projekty samotné zahájí v posledním čtvrtletí 2024.

Více informací na evropském portále

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky