Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Uzavření výzev klastru 2 pro rok 2024

20.02.2024

Evropská komise zveřejnila počty návrhů projektů, které byly předloženy do výzvy Horizontu Evropa pro rok 2024 v Klastru 2 –  kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Výzva se otevřela 4. října 2023 a uzavřela 7. února 2024. Témata se soustředila na výzkum demokracie či zacházení s manipulacemi informací, probíhající změny v ochraně kulturního dědictví, udržitelnou transformaci či evropské sociální nerovnosti. Celkem bylo podáno 737 návrhů. Nyní probíhá hodnocení nezávislými odborníky. Vybráno bude na 75 projektů s celkovým financováním 256 mil. €.

V destinaci pro výzkum demokracie bylo do výzvy HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01 (12 otevřených témat) předloženo 287 návrhů projektů. K financování jich bude vybráno 31 a celkový rozpočet 95 mil. €. Největší zájem vzbudilo téma Vzájemný vztah mezi sociální, kulturní, politickou identitou, pocitem sounáležitosti a demokraciemi, do kterého bylo předloženo 61 návrhů. Druhým nejfrekventovanějším tématem byla Kultura, umění a kulturní prostor pro demokratickou účast a politické vyjádření, online a offlinedo kterého bylo předloženo 51 návrhů. 

V destinaci pro výzkum kulturního dědictví bylo do výzvy HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01 (5 otevřených témat) celkem předloženo 178 návrhů projektů. K financování bude vybráno 15 projektů s celkovým rozpočtem 65 mil. €. Největší zájem vzbudilo téma Nový evropský Bauhaus – inovativní řešení pro zelenější a spravedlivější způsob života prostřednictvím umění a kultury, architektury a designu pro všechny, do kterého bylo předloženo 58 návrhů.

V destinaci pro výzkum společenské a ekonomické transformace bylo do výzvy HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01 (11 otevřených témat) předloženo 272 návrhů projektů. K financování bude určeno 29 projektů a celkový rozpočet 96 mil. €. Největší zájem vzbudilo téma Posouzení a posílení komplementarity mezi novými technologiemi a lidskými schopnostmi, do kterého bylo předloženo 58 návrhů. Druhým nejfrekventovanějším tématem bylo Umění a kulturní povědomí/vyjádření ve vzdělávání a odborné přípravědo kterého bylo předloženo 54 návrhů. 

Výsledky hodnocení budou známy v červnu 2024. Projekty samotné zahájí v posledním čtvrtletí 2024.

Více informací na evropském portále

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034