Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Příprava šesté evropské mise k Novému evropskému Bauhausu

01.08.2023

Evropská komise vydala sdělení o stavu Misí Horizontu Evropa. Hodnocení shrnuje současný stav i možné nedostatky a konstatuje, že stávající evropské mise naplňují svůj potenciál. Zároveň oznamuje zahájení příprav možné šesté mise, která by měla být cele zaměřena na Nový evropský Bauhaus. Navrhovaná mise by se týkala přeměny měst a zastavěných oblastí v celé Evropě k lepšímu, aby byly krásné, udržitelné a inkluzivní. Pokud navrhovanou misi podpoří členské státy a společenství, začne fungovat v roce 2024.

Evropská komise hledá v souvislosti s přípravou nové mise špičkové odborníky, kteří by radili ohledně potenciální budoucí mise pro Nový evropský Bauhaus. Požadovaná je odbornost v těchto oblastech:

  • přírodě blízká řešení
  • resilience měst
  • kultura
  • architektura
  • chytré budovy a města
  • územní plánování a urbanismus
  • udržitelnost výstavby

Zájemci, kteří by se chtěli stát členy poradního orgánu pro misi Nový evropský Bauhaus, mohou předkládat své kandidatury do výboru misí, tzv. Mission Boards. Úkolem výboru bude mj. definovat náplň mise a připravit implementační plán. Výzva k předkládání kandidatur na členství do poradního výboru pro Nový evropský Bauhaus je otevřena od 31. července do 15. září 2023. Podrobné informace a otevřená výzva: Call for applications for the selection of members of the Commission expert groups: Mission Board for the proposed EU Mission on the New European Bauhaus

Česká republika byla ve výborech pro mise zastoupena dosud dvakrát, a to v misi pro zdravou půdu a potraviny (Emil Cienciala z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR) a v misi pro rakovinu (Marek Svoboda z Masarykova onkologického ústavu). Stávající výbory pěti evropských misí jsou nominovány od září 2022 do roku 2025. Seznam členů: Mission Board Chairs and Members

Evropské mise fungují od roku 2021, kdy vznikly jako novinka programu Horizont Evropa. Představují nový koncept pro výzkum a inovace, který by měl mít zásadní dopad na určité obory i na celou společnost v Evropě. Pět definovaných misí je zaměřeno na hlavní výzvy současné společnosti: adaptace na změnu klimatu, boj s rakovinou, klimaticky neutrální a chytrá města, zdravé oceány a vody, zdravá půda. Každá z misí si stanovila ambiciózní, ale i měřitelné cíle dosažitelné ve stanoveném časovém horizontu. Zaměření misí vychází z doporučení expertů nominovaných do výborů misí, tzv. Mission BoardsKaždý výbor má 15 členů. Konkrétní výzvy k misím jsou vyhlašovány ve druhém pilíři programu Horizont Evropa.

Nový evropský Bauhaus (NEB) vznikl jako interdisciplinární iniciativa v roce 2020. Cílem je propojovat krásu, udržtelnost a inkluzivitu v životním stylu a prostředí. Iniciativa NEB ukázala, jak může fungovat synergie mezi programy EU, protože financování jejích aktitiv pochází z různých zdrojů (Horizont Evropa, Evropský fond regionálního rozvoje, LIFE, Digitální Evropa, Program pro jednotný trh, COSME, Erasmus+, Kreativní Evropa, Evropský sbor solidarity).

Tisková zpráva Evropské komise z 19. července 2023: Horizon Europe: EU Missions on track to meet their 2030 ambition towards a greener and healthier continent

Hodnocení a zpráva o stavu Misí EU k 19. červenci 2023 na stránkách kanceláře CZELOEU Missions.png

Více aktualit

MUNI je lídrem v získávání podpory z programu Horizont Evropa. Dobře si vede ČZU. Jak jsou na tom ostatní české VŠ a univerzity?

20.06.2024

Vysokoškolský sektor se bezpochyby podílí rozhodující měrou na celkové účasti ČR v programu Horizont Evropa. V dosavadním průběhu programu Horizont Evropa si český vysokoškolský sektor nárokuje 48 % celkové finanční podpory určené pro ČR. Jádro vysokoškolského sektoru tvoří...

Příležitost pro start-upy v oblasti life science

19.06.2024

EIT Health,  vyhlásil výzvu HICEE Call for Start-ups (Healthy Investment Central and Eastern Europe) pro začínající podniky, která je otevřena do 10. července 2024. Tento program hledá slibné podniky v oblasti life science, včetně biotechnologií, medtech a digitálního...

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

18.06.2024

Technologické centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS dne 18.6.2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“. Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034