Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Cestovní granty projektu NCP_WIDERA.NET na partnerská setkání / burzy HE

22.06.2023

Soubory:

Application_form_BE-travel-grant_TC-Prague.docx

Follow-up_form_BE-travel-grant_TC-Prague.docx

TC_Prague_Agreement_on_reimbursement.docx

Technologické centrum Praha (TC Praha) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o cestovní granty na podporu účasti českých subjektů na partnerských setkáních / burzách (brokerage / matchmaking events) klastrů Pilíře 2 programu Horizont Evropa. Granty v maximální výši 1 000 € jsou udělovány z rozpočtu projektu NCP_WIDERA.NET financovaného Evropskou komisí s cílem podpořit účast subjektů z Česka a dalších Widening zemí v projektových žádostech podaných do výzev klastrů Pilíře 2.  

 

Žádost je nutné podat nejpozději 15 pracovních dní před vybraným partnerským setkáním.

 

Přehled připravovaných partnerských setkání (brokerage / matchmaking events):

Doporučujeme sledovat český web Horizont Evropa a Portál NCPs pro Horizont Evropa.

 

Přednost bude mít:

  • potenciální koordinátor,
  • potenciální vedoucí pracovního balíčku (WP Leader) nebo aktivní účastník v projektu (Task Leader),
  • uchazeč ochotný sdílet své kompetence a nápady prostřednictvím prezentací (pitch), které jsou běžnou součástí partnerských setkání.

 Požadované dokumenty k žádosti:

  • vyplněná přihláška
  • krátký životopis v angličtině (max. 1 strana)
  • potvrzení registrace, program akce či zvací dopis

Dokumenty zasílejte Anně Vosečkové na adresu voseckova@tc.cz.

 

Žádosti posoudí komise TC Praha,  která vezme v úvahu i přiměřené zásady rovnosti žen a mužů. Všichni žadatelé budou nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním partnerského setkání informováni o udělení či zamítnutí žádosti. V případě kladného posouzení pak TC Praha uzavře s žadatelem smlouvu pro účel vyplacení cestovních nákladů.

 

Financování

Cestovní grant v maximální výši 1 000 € na jednu cestu bude vybranému žadateli proplacen TC Praha, pokud  do 10 pracovních dnů po ukončení akce předloží žádost o proplacení (vyplněný formulář zprávy z účasti, palubní lístky či jízdenky na vlak, fakturu za letenku a ubytování), a to elektronicky na voseckova@tc.cz.

 

Výzva je otevřena až do vyčerpání rozpočtu TC Praha, který pokryje celkem 80 cestovních grantů.

 

Informaci o cestovních grantech naleznete na webu projektu zde.

 

Formuláře přihlášky, zprávy o účasti a vzorové smlouvy jsou přiloženy.

 

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034