Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Cestovní granty projektu NCP_WIDERA.NET na partnerská setkání / burzy HE

22.06.2023

Soubory:

Application_form_BE-travel-grant_TC-Prague.docx

Follow-up_form_BE-travel-grant_TC-Prague.docx

TC_Prague_Agreement_on_reimbursement.docx

Technologické centrum Praha (TC Praha) vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o cestovní granty na podporu účasti českých subjektů na partnerských setkáních / burzách (brokerage / matchmaking events) klastrů Pilíře 2 programu Horizont Evropa. Granty v maximální výši 1 000 € jsou udělovány z rozpočtu projektu NCP_WIDERA.NET financovaného Evropskou komisí s cílem podpořit účast subjektů z Česka a dalších Widening zemí v projektových žádostech podaných do výzev klastrů Pilíře 2.  

 

Žádost je nutné podat nejpozději 15 pracovních dní před vybraným partnerským setkáním.

 

Přehled připravovaných partnerských setkání (brokerage / matchmaking events):

Doporučujeme sledovat český web Horizont Evropa a Portál NCPs pro Horizont Evropa.

 

Přednost bude mít:

  • potenciální koordinátor,
  • potenciální vedoucí pracovního balíčku (WP Leader) nebo aktivní účastník v projektu (Task Leader),
  • uchazeč ochotný sdílet své kompetence a nápady prostřednictvím prezentací (pitch), které jsou běžnou součástí partnerských setkání.

 Požadované dokumenty k žádosti:

  • vyplněná přihláška
  • krátký životopis v angličtině (max. 1 strana)
  • potvrzení registrace, program akce či zvací dopis

Dokumenty zasílejte Anně Vosečkové na adresu voseckova@tc.cz.

 

Žádosti posoudí komise TC Praha,  která vezme v úvahu i přiměřené zásady rovnosti žen a mužů. Všichni žadatelé budou nejpozději do 10 pracovních dnů před konáním partnerského setkání informováni o udělení či zamítnutí žádosti. V případě kladného posouzení pak TC Praha uzavře s žadatelem smlouvu pro účel vyplacení cestovních nákladů.

 

Financování

Cestovní grant v maximální výši 1 000 € na jednu cestu bude vybranému žadateli proplacen TC Praha, pokud  do 10 pracovních dnů po ukončení akce předloží žádost o proplacení (vyplněný formulář zprávy z účasti, palubní lístky či jízdenky na vlak, fakturu za letenku a ubytování), a to elektronicky na voseckova@tc.cz.

 

Výzva je otevřena až do vyčerpání rozpočtu TC Praha, který pokryje celkem 80 cestovních grantů.

 

Informaci o cestovních grantech naleznete na webu projektu zde.

 

Formuláře přihlášky, zprávy o účasti a vzorové smlouvy jsou přiloženy.

 

Více aktualit

Zapojte se do národní konzultace k pozici ČR pro FP10

22.07.2024

Chcete se podílet na formování budoucí výzkumné politiky EU a tvorbě budoucího programu pro výzkum a inovace? Zapojte se do konzultace k FP10 (Rámcovému programu pro výzkum a inovace na období 2028-2034), připravovanému programu Evropské unie, který naváže na...

Výzvy Nového evropského Bauhausu: CONNECT a CO-CREATE

23.07.2024

Evropský inovační a technologický institut/The EIT Community New European Bauhaus otevřel 4. července 2024 dvě menší výzvy k Novému evropskému Bauhausu. Cílí na problémy, kterým čelí města, příměstské a venkovské oblasti: klima, městská mobilita, potraviny a výroba. V...

Registrace na Evropský týden regionů a měst 2024 otevřena

19.07.2024

Zájemci se nyní mohou registrovat na Evropský týden regionů a měst (European Week of Regions and Cities, EWRC 2024), který se pod motem “Empowering Communities” koná v Bruselu a online ve dnech 7. – 10. října 2024. Program je k dispozici zde a u každé položky programu...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034