Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Struktura tuzemské účasti v programu Horizont Evropa podle právních forem účastníků

17.05.2023

Soubory:

HE_EUprispevek_okresy_pravniforma_20230426.jpg

Příspěvek z 8. května 2023 informoval, že k 26. dubnu 2023 se tuzemské subjekty účastnily 701 projektů programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) a nárokovaly čistý příspěvek EU ve výši 263 milionů €. Úlohou tohoto příspěvku je navázat, popsat strukturu tuzemských subjektů účastnících se programu HE z hlediska jejich právní formy a mírně doplnit příspěvek v časopise Inovační podnikání a transfer technologií č. 4/2022 (s. 4–8).

Mezi tuzemskými subjekty účastnícími se programu HE převažovaly vysoké (a střední) školy – k 26. dubnu 2023 vykázaly dvě pětiny všech účastí (278) a nárokovaly téměř polovinu čistého příspěvku EU (121 mil. €). Druhou nejčastěji zastoupenou skupinou byly podniky – představovaly čtvrtinu všech účastí (176) i čistého příspěvku EU (69 mil. €). Výzkumné instituce se pak na počtu účastí (158) i čistém příspěvku EU (55 mil. €) podílely z jedné pětiny.

 

HE_CZ_forma_20230426.jpg

 

Podíváme-li se na roli tuzemských účastníků, pak koordinátoři byli nejčastěji zastoupeni mezi vysokými školami (72 koordinovaných projektů) a výzkumnými institucemi (33 koordinovaných projektů). Koordinace projektů tuzemským vysokým školám a výzkumným institucím přináší zhruba polovinu jejich čistého příspěvku EU. Tuzemské podniky koordinovaly pouze 8 projektů, nicméně tyto projekty představovaly třetinu čistého příspěvku EU podnikům. Pro zajímavost, 4 projekty koordinoval Honeywell International s. r. o., po jednom projektu MIWA Technologies, a. s., NeuronSW SE, EVEKTOR, spol. s r. o., a COGNITECHNA s. r. o. Detailnější pohled tak potvrzuje dřívější analýzy TC Praha uveřejněné na tomto webu (z 12. prosince 2022, 5. února 2023 a obr. 5 v blogu z 8. května 2023). Ukazuje se, že koordinace projektů je důležitým aspektem účasti České republiky v programu HE.

 

HE_CZ_role_forma_20230426.jpg

 

Z hlediska sídel účastníků šest okresů vykázalo čistý příspěvek EU vyšší než 5 milionů €. Nejvíce Praha (137 mil. €, polovina veškerého čistého příspěvku EU pro tuzemské účastníky) a Brno-město (63 mil. €, čtvrtina veškerého čistého příspěvku EU pro tuzemské účastníky). Následují okresy Olomouc (15 mil. €), České Budějovice (8 mil. €), Praha-západ a Ostrava-město (po 5,8 mil. €).

 

HE_EUprispevek_okresy_pravniforma_20230426.jpg

 

Z regionálního pohledu existují ve struktuře účastníků výrazné rozdíly, zejména pokud se zaměříme na zastoupení podniků. V uvedených 6 okresech, v nichž sídlí účastníci s největším čistým příspěvkem EU, byly podniky nadprůměrně zastoupeny pouze v Praze, a to z jedné třetiny. V Praze tak sídlí dvě třetiny tuzemských podniků, které v programu HE nárokují prostředky EU. Mezi účastníky se sídlem v Brně byly podniky zastoupeny pouze jednou desetinou. V ostatních čtyřech okresech bylo zastoupení podniků mezi účastníky programu HE ještě nižší. Nicméně je možné identifikovat další okresy s konkrétním vynikajícím podnikem – např. Argotech a.s. se sídlem v Náchodě (7 účastí s čistým příspěvkem EU 2,9 mil. €), Chart Ferox, a.s., v Děčíně (1 účast s čistým příspěvkem EU 1,7 mil. €), Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi (3 účasti s čistým příspěvkem EU 1,2 mil. €).

Co se týká vysokých škol, ty byly mezi pražskými účastníky zastoupeny rovněž z jedné třetiny. Naopak v případě Brna byly zastoupeny z 80 % a v případě okresu Olomouc a Ostrava-město z více než 90 %. Brněnské vysoké školy nárokovaly 42 % příspěvku EU pro tuzemské vysoké školy účastnící se programu HE (tj. 51 mil. €). Podíl pražských vysokých škol byl o 5 procentních bodů nižší – pražské vysoké školy nárokovaly 45 mil. € z programu HE.

 

Shrnutí: Mezi tuzemskými účastníky programu HE ze 40 % převažují vysoké (a střední) školy, zhruba rovnoměrně jsou zastoupeny podniky a výzkumné instituce. Koordinace projektů je důležitým aspektem tuzemské účasti v programu HE, přináší tuzemským vysokým školám a výzkumným institucím zhruba polovinu čistého příspěvku EU, podnikům pak třetinu. Podniky účastnící se programu HE se ze dvou třetin soustřeďují do Prahy. Z vysokých škol největší příjemci sídlí v Brně, Praze, Olomouci a Ostravě.

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 17. května 2023

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky