Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Struktura účasti tuzemských podniků v rámcových programech podle data jejich vzniku

20.01.2023

Předchozí příspěvky z podzimu 2022 se zabývaly oborovou, velikostní a geografickou strukturou podniků účastnících se rámcových programů. Neopominutelným údajem je i stáří, resp. rok vzniku, těchto podniků. Např. Rakouská společnost na podporu výzkumu (FFG) ve své evaluaci pro rok 2021 (s. 6, 7) pracuje s tímto ukazatelem.

Obdobně jako v předchozích příspěvcích jsou hodnoceni pouze účastníci typu „příjemce“ (beneficiary), kteří mají s Evropskou komisí podepsánu grantovou dohodu nebo probíhá příprava k jejímu podpisu. Zejména nás zajímá, jak moc se rámcových programů účastní na jedné straně „mladé“ podniky, které vznikly v době trvání těchto programů, a na straně druhé „starší“ podniky vzniklé v 1. polovině 90. let 20. století.

Z dat k programu Horizont Evropa (k 23. listopadu 2022) zatím nelze – vzhledem k 86 podnikovým účastem (61 unikátních organizací) s příspěvkem EU ve výši 45,3 mil. € a krátké době běhu programu – vyvozovat závěry. Naopak v případě 7. rámcového programu a programu Horizont 2020 si jistých pravidelností povšimnout lze.

7. rámcového programu se účastnilo 230 podniků (unikátních organizací), programu Horizont 2020 212 podniků. Zastoupení „nejmladších“ podniků mezi účastníky rámcových programů vzrostlo, a to jak z hlediska účasti, tak z hlediska financí. Podniků vzniklých v období 2007–2014, tj. v době trvání 7. RP, bylo 26 (tj. 11 %). Podniků vzniklých v období 2014–2020, tj. v době trvání programu H2020, bylo 39 (tj. 18 %). Na tyto podniky v 7. RP i programu H2020 připadala zhruba desetina příspěvku Evropské unie. Příkladem těchto podniků jsou v 7. RP jsou Flowmon Networks a. s., (informační a komunikační činnosti) a Nanopharma, a. s., (vývoj nanomateriálů). V H2020 GoodAI Research s.r.o., Codasip s.r.o. (oba informační a komunikační činnosti), InoCure s.r.o. (vývoj nanomateriálů).

RP_podniky_stari_pocet_20230120.jpg

 

RP_podniky_stari_EUprispevek_20230120.jpg

 

Zastoupení podniků vzniklých maximálně pět let před zahájením rámcového programu (tj. v období 2002–2006 pro 7. RP a v období 2008–2013 pro H2020) bylo z hlediska účasti v podstatě neměnné. Z pohledu financí je možné identifikovat rozdíly – zastoupení těchto podniků mezi 7. RP a H2020 kleslo ze 17 na 14 %, naopak výše příspěvku EU vzrostla ze 13,2 mil. € na 17,3 mil. €.

Zastoupení tzv. „starších“ podniků z hlediska účasti i financí klesá. Podniky vzniklé v 1. pol. 90. let 20. stol. byly v 7. RP zastoupeny zhruba z poloviny (109 organizací s příspěvkem EU 40,2 mil. €), avšak v H2020 pouze jednou čtvrtinou (60 organizací, 34,5 mil. €).

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC Praha, vojtech@tc.cz, 20. ledna 2023

Více aktualit

Zapojte se do národní konzultace k pozici ČR pro FP10

22.07.2024

Chcete se podílet na formování budoucí výzkumné politiky EU a tvorbě budoucího programu pro výzkum a inovace? Zapojte se do konzultace k FP10 (Rámcovému programu pro výzkum a inovace na období 2028-2034), připravovanému programu Evropské unie, který naváže na...

Výzvy Nového evropského Bauhausu: CONNECT a CO-CREATE

23.07.2024

Evropský inovační a technologický institut/The EIT Community New European Bauhaus otevřel 4. července 2024 dvě menší výzvy k Novému evropskému Bauhausu. Cílí na problémy, kterým čelí města, příměstské a venkovské oblasti: klima, městská mobilita, potraviny a výroba. V...

Registrace na Evropský týden regionů a měst 2024 otevřena

19.07.2024

Zájemci se nyní mohou registrovat na Evropský týden regionů a měst (European Week of Regions and Cities, EWRC 2024), který se pod motem “Empowering Communities” koná v Bruselu a online ve dnech 7. – 10. října 2024. Program je k dispozici zde a u každé položky programu...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034