Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Prezentace - Národní informační den - Klastr 5 - klima, energetika a mobilita

25.11.2022

Národní informační den klastru 5 - klima, energetika a mobilita - upořádalo Technologické centrum Praha dne 23. listopadu 2022. Obsahem akce bylo např. seznámení s příležitostmi v klastru 5 - Klima, energetika a mobilita v následujících dvou letech, tak jak budou otevřeny v pracovním programu 2023 - 2024, i v dosud otevřených výzvách současného pracovního programu, s misemi zaměřenými na města a na klima, s příležitostmi ve společně financovaných partnerstvích spadajících pod klastr 5.
Se svými zkušenostmi se podělili tři úspěšní řešitelé projektů.
 
Prezentace z akce:
Matěj Štěpánek, Kateřina Volfová: European Partnerships - CET & DUT
Michaela Vlková: Crowdhelix
(includes information about European Commission Cluster 5 Information Days planned for 15 and 16 December 2022)
Tři financované projekty z Horizontu Evropa v klastru 5:
Tomáš Halenka: Project FOCI (zkušenosti koordinátora)

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034