Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Prezentace – Národní informační den – Kultura, kreativita a inkluzivní společnost

24.11.2022

Dne 21. listopadu 2022 se uskutečnil Národní informační den zaměřený na nové příležitosti programu Horizont Evropa v Klastru 2 - Kultura, kreativita a inkluzivní společnost. Pořádalo jej Technologické centrum Praha. Klára Černá představila aktuálně připravované výzvy pro společenské & humanitní vědy a kulturní & kreativní obory pro příští dva roky (2023-2024) a novou inicitivu Společný evropský cloud pro kulturní dědictví. Silvie Stanická a Alena Marková představily činnost evropského programového výboru a české zastoupení na něm. Michaela Hnízdilová představila aktivity České styčné kanceláře pro vzdělávání a výzkum CZELO a iniciativu Nový evropský Bauhaus. Nástroje na rozšiřování účasti nově přistoupivších zemí zmapovala v prezentaci Anna Vosečková. 

Program

Prezentace z akce:

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034