Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Velikostní struktura (roční obrat) tuzemských podniků účastnících se rámcových programů podle krajů

01.11.2022

Soubory:

HE_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20220915_var.jpg

H2020_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20220517_var.jpg

FP7_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20210430_var.jpg

Předchozí příspěvek z 24. října 2022 hodnotil velikost podniků účastnících se rámcových programů podle výše jejich ročního obratu a identifikoval, že rámcových programů se účastní domácí a zahraniční podniky odlišných velikostních kategorií – u domácích podniků převažují drobné a malé a podniky, u zahraničních podniků velké podniky. Úlohou předloženého příspěvku je zjistit, zdali má tato skutečnost i geografickou dimenzi, tj. zdali existují rozdíly mezi jednotlivými kraji České republiky.

Z dat k programu Horizont Evropa (k 15. září 2022) zatím nelze – vzhledem k 76 podnikovým účastem s celkovým příspěvkem EU ve výši 26,5 mil. € – vyvozovat závěry. Naopak v případě 7. rámcového programu a programu Horizont 2020 si jistých pravidelností povšimnout lze. V 7. rámcovém programu podniky se sídlem v Praze získaly 38 % příspěvku EU tuzemským podnikům (tj. 29,6 mil. €), v programu Horizont 2020 pak 58 % (tj. 73,4 mil. €). Podíváme-li se na strukturu podniků se sídlem v Praze a strukturu podniků zúčastnivších se rámcových programů za celou ČR, nenajdeme – vzhledem k významu zastoupení Prahy – zásadní rozdíly mezi oběma strukturami.

V případě Jihomoravského kraje byl tento podíl 23 % (pro 7. RP, tj. 18,2 mil. €), resp. 17 % (pro H2020, tj. 21,5 mil. €). Struktura podniků zúčastnivších se rámcových programů se sídlem v Jihomoravském kraji se od struktury podniků za celou ČR v několika případech výrazněji odlišuje. Prvním případem je vyšší zastoupení středních podniků v domácím vlastnictví (podniků s obratem 300 mil. Kč až 1,5 mld. Kč) a druhým případem pak vysoké zastoupení drobných podniků (podniků s obratem do 59,9 mil. Kč) mezi podniky v zahraničním vlastnictví.

Nadprůměrnou účast drobných a malých podniků (tj. podniků s ročním obratem do 299,9 mil. Kč) v domácím vlastnictví v 7. RP vykázaly kraje Pardubický, Středočeský, Liberecký, Olomoucký a Královéhradecký. V programu Horizont 2020 pak šlo o kraje Královéhradecký, Zlínský, Olomoucký a Středočeský. V uvedených krajích se drobné a malé podniky v domácím vlastnictví podílely více než 3/5 na příspěvku Evropské unie podnikům.

Středně velké podniky v domácím vlastnictví byly nadprůměrně zastoupeny v 7. RP v krajích Jihočeském, Zlínském, Olomouckém a již zmiňovaném Jihomoravském. V programu H2020 pak v krajích Pardubickém, Moravskoslezském, Libereckém a Jihočeském. V těchto krajích byly středně velké podniky zastoupeny více než 30 % na příspěvku Evropské unie podnikům.

V programu Horizont 2020 byla doménou velkých podniků (tj. podniků s obratem 1,5 mld. Kč a vyšším) v domácím vlastnictví Praha. Naopak v 7. RP byly domácí velké podniky nejvíce zastoupeny v krajích Libereckém, Moravskoslezském, Plzeňském a Jihočeském – podílely se 1/7 až 1/10 na příspěvku Evropské unie tamějším zúčastněným podnikům.

Velké zahraniční podniky byly mezi účastníky 7. RP i programu Horizont 2020 nejvíce zastoupeny v krajích Vysočina, Plzeňském a hl. m. Praze; pouze v případě programu H2020 se přidává i Jihočeský kraj.

Při pohledu na geografický obraz podnikové účasti v rámcových programech si lze povšimnout, že velikostní a vlastnická struktura podniků, které se účastní rámcových programů, je více méně stabilní v Praze a Jihomoravském kraji. Struktura účastníků se sídlem v ostatních krajích ČR je ve srovnání s Prahou a Jihomoravským krajem proměnlivější.

 

HE_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20220915_var.jpg

 

H2020_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20220517_var.jpg

 

FP7_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20210430_var.jpg

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz, 1. listopadu 2022

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky