Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Velikostní struktura (roční obrat) tuzemských podniků účastnících se rámcových programů podle krajů

01.11.2022

Soubory:

HE_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20220915_var.jpg

H2020_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20220517_var.jpg

FP7_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20210430_var.jpg

Předchozí příspěvek z 24. října 2022 hodnotil velikost podniků účastnících se rámcových programů podle výše jejich ročního obratu a identifikoval, že rámcových programů se účastní domácí a zahraniční podniky odlišných velikostních kategorií – u domácích podniků převažují drobné a malé a podniky, u zahraničních podniků velké podniky. Úlohou předloženého příspěvku je zjistit, zdali má tato skutečnost i geografickou dimenzi, tj. zdali existují rozdíly mezi jednotlivými kraji České republiky.

Z dat k programu Horizont Evropa (k 15. září 2022) zatím nelze – vzhledem k 76 podnikovým účastem s celkovým příspěvkem EU ve výši 26,5 mil. € – vyvozovat závěry. Naopak v případě 7. rámcového programu a programu Horizont 2020 si jistých pravidelností povšimnout lze. V 7. rámcovém programu podniky se sídlem v Praze získaly 38 % příspěvku EU tuzemským podnikům (tj. 29,6 mil. €), v programu Horizont 2020 pak 58 % (tj. 73,4 mil. €). Podíváme-li se na strukturu podniků se sídlem v Praze a strukturu podniků zúčastnivších se rámcových programů za celou ČR, nenajdeme – vzhledem k významu zastoupení Prahy – zásadní rozdíly mezi oběma strukturami.

V případě Jihomoravského kraje byl tento podíl 23 % (pro 7. RP, tj. 18,2 mil. €), resp. 17 % (pro H2020, tj. 21,5 mil. €). Struktura podniků zúčastnivších se rámcových programů se sídlem v Jihomoravském kraji se od struktury podniků za celou ČR v několika případech výrazněji odlišuje. Prvním případem je vyšší zastoupení středních podniků v domácím vlastnictví (podniků s obratem 300 mil. Kč až 1,5 mld. Kč) a druhým případem pak vysoké zastoupení drobných podniků (podniků s obratem do 59,9 mil. Kč) mezi podniky v zahraničním vlastnictví.

Nadprůměrnou účast drobných a malých podniků (tj. podniků s ročním obratem do 299,9 mil. Kč) v domácím vlastnictví v 7. RP vykázaly kraje Pardubický, Středočeský, Liberecký, Olomoucký a Královéhradecký. V programu Horizont 2020 pak šlo o kraje Královéhradecký, Zlínský, Olomoucký a Středočeský. V uvedených krajích se drobné a malé podniky v domácím vlastnictví podílely více než 3/5 na příspěvku Evropské unie podnikům.

Středně velké podniky v domácím vlastnictví byly nadprůměrně zastoupeny v 7. RP v krajích Jihočeském, Zlínském, Olomouckém a již zmiňovaném Jihomoravském. V programu H2020 pak v krajích Pardubickém, Moravskoslezském, Libereckém a Jihočeském. V těchto krajích byly středně velké podniky zastoupeny více než 30 % na příspěvku Evropské unie podnikům.

V programu Horizont 2020 byla doménou velkých podniků (tj. podniků s obratem 1,5 mld. Kč a vyšším) v domácím vlastnictví Praha. Naopak v 7. RP byly domácí velké podniky nejvíce zastoupeny v krajích Libereckém, Moravskoslezském, Plzeňském a Jihočeském – podílely se 1/7 až 1/10 na příspěvku Evropské unie tamějším zúčastněným podnikům.

Velké zahraniční podniky byly mezi účastníky 7. RP i programu Horizont 2020 nejvíce zastoupeny v krajích Vysočina, Plzeňském a hl. m. Praze; pouze v případě programu H2020 se přidává i Jihočeský kraj.

Při pohledu na geografický obraz podnikové účasti v rámcových programech si lze povšimnout, že velikostní a vlastnická struktura podniků, které se účastní rámcových programů, je více méně stabilní v Praze a Jihomoravském kraji. Struktura účastníků se sídlem v ostatních krajích ČR je ve srovnání s Prahou a Jihomoravským krajem proměnlivější.

 

HE_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20220915_var.jpg

 

H2020_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20220517_var.jpg

 

FP7_EUprispevek_kraje_isektor_obrat_20210430_var.jpg

 

Autor: Vladimír Vojtěch, TC AV ČR, vojtech@tc.cz, 1. listopadu 2022

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034