Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Úspěšnost projektových návrhů ERC předložených do výzev programu Horizont Evropa

24.08.2022

Soubory:

G1_HE_ERC_úspěšnost_Frank_TC_AVČR.png

G2_HE_ERC_úspěšnost_Frank_TC_AVČR.png

G3_HE_ERC_úspěšnost_Frank_TC_AVČR.png

G4_HE_ERC_úspěšnost_Frank_TC_AVČR.png

Ve strukturách RP těžko najdeme oblast, která se těší většímu zájmu u odborné veřejnosti i samotných výzkumníků, než  jsou granty Evropské rady pro výzkum - ERC.  Účast v projektech tzv. hraničního výzkumu je velmi často předmětem nejrůznějších analýz a přehledových statistik.  Některé z nich prezentuje samotná ERC, další jsou publikovány v analytických výstupech EK či v národních zprávách o účasti v RP, případně v dalších dokumentech týkajících se oblasti VaVaI. Jedním z nejčastěji uváděných a kalkulovaných statistických výstupů je úspěšnost  projektových návrhů předkládaných uchazeči o grant ERC prostřednictvím výzev daného RP.

Úspěšnost projektových návrhů lze stanovit několika způsoby. Nejčastěji se používá jednoduchý poměr počtu grantů ERC, které obdržely finanční podporu z RP ke všem podaným a vyhodnoceným návrhům projektů (do kalkulace nejsou tedy zahrnuty tzv. ineligible návrhy, které neprošly kontrolou přípustnosti a způsobilosti - Admissibility and Eligibility Check). Ačkoliv je kalkulace úspěšnosti projektových návrhů velmi často používaným indikátorem účasti v RP, nenabízí jinak velmi dobrá a komplexní interaktivní vizualizace Horizon Dashbord příliš mnoho možností, jak úspěšnost projektových návrhů spočítat (pozn,: důvodem je zejména citlivost některých dat spojených s projektovými návrhy). To platí zejména pro priority ERC a MSCA, kde je úspěšnost projektových návrhů velmi často posuzována nejen z pohledu institucí, ale rovněž z pohledu výzkumníků,  Z těchto důvodů zde, alespoň v základních obrysech, prezentujeme úspěšnost projektových návrhů předložených žadateli o grant ERC do prvních výzev programu Horizont Evropa. 

G1_HE_ERC_úspěšnost_Frank_TC_AVČR.png

G2_HE_ERC_úspěšnost_Frank_TC_AVČR.png

G3_HE_ERC_úspěšnost_Frank_TC_AVČR.png

G4_HE_ERC_úspěšnost_Frank_TC_AVČR.png

Výše uvedené čtyři grafy jsou dosti výmluvné. Je zřejmé, že úspěšnost návrhů projektů výzkumníků české národnosti, kteří zamýšleli grant ERC řešit v prostředí zahraničních hostitelských institucí je vyšší, než úspěšnost projektových návrhů z pera výzkumníků české národnosti, kteří hodlali grant ERC řešit v hostitelských institucích se sídlem v ČR.  Tato skutečnost byla analyzována i v programu H2020 - viz. zpráva o účasti ČR v H2020, str. 31, Tzn., že je možné i nadále pokračovat v úvaze, že zahraniční výzkumné prostředí (zpravidla ve významných západoevropských institucích) příznivě ovlivňuje kvalitu projektového návrhu a šanci na jeho úspěšnou realizaci.

Z výše prezentovaných grafů je rovněž patrné, že zahraniční výzkumníci, kteří uvedli v návrhu projektu jako hostitelskou instituci, instituci z ČR, nebyli ve velké většině úspěšní a jejich projektové návrhy se nedočkaly finanční podpory z rozpočtu programu Horizont Evropa.

Autor: Daniel Frank, TC AV ČR, frank@tc.cz

 

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034