Zpět

Míra nezpůsobilosti projektových návrhů předkládaných v programu HE koordinátory ze zemí EU a UK

16.08.2022

Soubory:

Ineligibility_rate_coordinators_EU_UK_HE_072022_Frank_TC_CAS.png

Na přípravu projektového návrhu do výzev programu Horizont Evropa je třeba vynaložit čas a finanční prostředky. Příprava projektového návrhu téměř vždy vyžaduje značné úsilí všech členů řešitelského konsorcia a především koordinátora návrhu projektu.  Z tohoto důvodu je žádoucí, aby byl projektový návrh připraven bez formálních chyb a mohl být posouzen v expertním peer review hodnocení. V praxi se však stává, že řada projektových návrhů není do odborného hodnocení vůbec zařazena pro formální či jiné nedostatky. Poměrem nezpůsobilých projektových návrhů předložených koordinátory do výzev programu HE vůči všem plně vyhodnoceným a koordinátory předloženým návrhům projektů lze stanovit tzv. míru nezpůsobilosti projektových návrhů předložených koordinátory (Ineligibility Rate).

Graf níže zobrazuje tuto míru nezpůsobilosti projektových návrhů předložených do programu HE koordinátory ze států EU a UK. Je zřejmé, že míra nezpůsobilosti projektových návrhů je u států EU-13 (NMS) téměř 2x větší, než u států EU-14 a UK (OMS a UK).  Prvních 11 pozic (vyjma Itálie) zaujímá 10 NMS. Nejvyšší formální chybovost mají projektové návrhy předkládané a vedené koordinátory z Rumunska a Bulharska.  Míra nezpůsobilosti, chybovosti projektových návrhů koordinovaných českými koordinátory, je téměř stejná jako celková míra nezpůsobilosti projektových návrhů koordinátorů z OMS a UK.  To není pro ČR úplně špatný výsledek. Nicméně by bylo velmi žádoucí "stlačit" formální chybovost návrhů projektů z pera českých koordinátorů pod 2 % a přiblížit se tak hodnotám tohoto indikátoru, které dosahují Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Belgie či Dánsko.

Ineligibility_rate_coordinators_EU_UK_HE_072022_Frank_TC_CAS.png

Je nutno doplnit, že koordinátoři ze států EU-14 a UK předkládají do programu HE cca 12x více projektových návrhů než koordinátoři ze států EU-13. Výše analyzovaný indikátor má tedy větší praktický dopad u OMS a UK.

Autor: Daniel Frank, TC AV ČR, frank@tc.cz

Více aktualit

Vyšlo dvojčíslo časopisu Echo 5-6/2022

29.09.2022

Dvojčíslo Echa, které tentokrát vyšlo v anglické verzi, se stručně vrací k mezinárodní konferenci k synergiím ve financování výzkumu a inovací v Evropě konané v rámci CZ PRES (viz též Echo 1-2/2022). Příspěvek je doplněný rozhovorem se dvěma zástupci organizačního týmu...

Hodnocení projektových návrhů "nanečisto"

03.10.2022

Ve dnech 24. až 27. října 2022 proběhne tradiční "hodnocení nanečisto", tj. připomínkování návrhů projektů připravovaných do výzev Klastru 4 Horizontu Evropa s uzávěrkou 16. listopadu 2022. Cennou zpětnou vazbu včetně doporučení, jak projekt na poslední chvíli...

MSCA4Ukraine: text výzvy zveřejněn

03.10.2022

Výzva k podávání žádostí o podporu z programu MSCA4Ukraine byla zveřejněná. Instituce, které zvažují zaměstnat ukrajinské vědce prchající před válkou ve své domovině prostřednictvím tohoto schématu, se mohou s jeho podmínkami seznámit na informačním webináři, který...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky