Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Míra nezpůsobilosti projektových návrhů předkládaných v programu HE koordinátory ze zemí EU a UK

16.08.2022

Soubory:

Ineligibility_rate_coordinators_EU_UK_HE_072022_Frank_TC_CAS.png

Na přípravu projektového návrhu do výzev programu Horizont Evropa je třeba vynaložit čas a finanční prostředky. Příprava projektového návrhu téměř vždy vyžaduje značné úsilí všech členů řešitelského konsorcia a především koordinátora návrhu projektu.  Z tohoto důvodu je žádoucí, aby byl projektový návrh připraven bez formálních chyb a mohl být posouzen v expertním peer review hodnocení. V praxi se však stává, že řada projektových návrhů není do odborného hodnocení vůbec zařazena pro formální či jiné nedostatky. Poměrem nezpůsobilých projektových návrhů předložených koordinátory do výzev programu HE vůči všem plně vyhodnoceným a koordinátory předloženým návrhům projektů lze stanovit tzv. míru nezpůsobilosti projektových návrhů předložených koordinátory (Ineligibility Rate).

Graf níže zobrazuje tuto míru nezpůsobilosti projektových návrhů předložených do programu HE koordinátory ze států EU a UK. Je zřejmé, že míra nezpůsobilosti projektových návrhů je u států EU-13 (NMS) téměř 2x větší, než u států EU-14 a UK (OMS a UK).  Prvních 11 pozic (vyjma Itálie) zaujímá 10 NMS. Nejvyšší formální chybovost mají projektové návrhy předkládané a vedené koordinátory z Rumunska a Bulharska.  Míra nezpůsobilosti, chybovosti projektových návrhů koordinovaných českými koordinátory, je téměř stejná jako celková míra nezpůsobilosti projektových návrhů koordinátorů z OMS a UK.  To není pro ČR úplně špatný výsledek. Nicméně by bylo velmi žádoucí "stlačit" formální chybovost návrhů projektů z pera českých koordinátorů pod 2 % a přiblížit se tak hodnotám tohoto indikátoru, které dosahují Nizozemsko, Rakousko, Finsko, Belgie či Dánsko.

Ineligibility_rate_coordinators_EU_UK_HE_072022_Frank_TC_CAS.png

Je nutno doplnit, že koordinátoři ze států EU-14 a UK předkládají do programu HE cca 12x více projektových návrhů než koordinátoři ze států EU-13. Výše analyzovaný indikátor má tedy větší praktický dopad u OMS a UK.

Autor: Daniel Frank, TC AV ČR, frank@tc.cz

Více aktualit

Hledáme nového kolegu/kolegyni

Technologické centrum Praha – oddělení Národní informační centrum pro evropský výzkum – hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:       Odborný konzultant/ka pro evropské výzkumné programy   Co bude náplní Vaší práce? Poskytování informací...

Platforma partnerského setkání klastru 6 opět otevřena

29.09.2023

Platforma partnerského setkání (brokerage event) klastru 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí - je otevřena pro organizaci on-line jednání, jejichž cílem je nalezení partnerů pro tvorbu projektových konsorcií k výzvám roku 2024....

Vývoj struktury tuzemské účasti v programech Horizont 2020 a Horizont Evropa podle právních forem účastníků: Roste zastoupení vysokých škol

25.09.2023

Příspěvek ze 17. května 2023 se zabýval strukturou tuzemských účastníků programu Horizont Evropa podle jejich právní formy k 26. dubnu 2023. Podívejme se nyní na vývoj zastoupení jednotlivých právních forem účastníků od roku 2015 do současnosti (do 19. června 2023)....

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky