Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Soubory:

Echo 2_2024.pdf

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru a bude diskusním fórem všech, kdo pracují ve výzkumu, vývoji, inovacích a kdo řídí související administrativní struktury.

Jedním z klíčových pilířů časopisu bylo po celou dobu jeho existence představování úspěšných aktérů výzkumu v ČR, kteří se dokázali prosadit na mezinárodní úrovni, a evropské projekty, na kterých se významně podílela česká pracoviště. V tomto vydání časopisu nám svou vědeckou kariéru a cestu k prestižnímu grantu ERC přiblíží Zuzana Musilová z PřF UK.  Dalšími nosnými tématy tohoto vydání časopisu jsou zapojení společenských a humanitních věd do programu Horizont Evropa, podpora mezinárodního výzkumu v oblasti kvantových technologií v EU a ČR či podpora výzkumné spolupráce na Slovensku prostřednictvím „Matching“ grantů.

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034