Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Partnerství Key Digital Technologies (KDT JU - 2023)

Identifikátor:

HORIZON-KDT-JU-2023

Rozpočet:

317.7 milionů € z rozpočtu EK, 3 miliony € z rozpočtu MŠMT pro české žadatele

Typ:

Dvoukolová

Datum otevření:

07.02.2023

Datum uzavření:

19.09.2023

Evropské partnerství Key Digital Technologies - KDT JU, nástupce programu ECSEL, otevřelo výzvy pro rok 2023. První kolo pro předkládání žádostí bylo uzavřeno 3. května, druhé kolo pro postoupivší žádosti z prvního kola má uzávěrku 19. září.

Výzvy a témata výzev:

 

HORIZON-KDT-JU-2023-IA-Topic-1: Global call according to SRIA 2023;

HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Focus-Topic-2: 6G Integrated Radio Front-End for TeraHertz Communications;

HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Focus Topic 3: Integration of trustworthy Edge AI technologies in complex heterogenous components and systems;

HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Focus Topic-4: Electronic Control Systems for management & control of decentralized energy supply & storage;

HORIZON-KDT-JU-2023-2-RIA-Topic-1: Global call according to SRIA 2023;

HORIZON-KDT-JU-2023-2-RIA-Focus-Topic-2: Hardware abstraction layer for a European Vehicle Operating System

 

Čeští žadatelé se mohou přihlásit do soutěží typu RIA (Reasearch Innovation Action) a typu IA (Innovation Action) o celkovém rozpočtu z MŠMT ve výši 3 miliony €.

Podrobnosti k věcnému zaměření výzev, harmonogramu hodnocení a financování naleznete v Pracovním programu KDT JU

Aby byl český účastník způsobilý pro poskytnutí národní finanční podpory, musí být v daném projektovém konsorciu současně alespoň 1 podnik a alespoň 1 výzkumná organizace.

Každý český účastník předkládaného návrhu projektu KDT JU je povinen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doložit svou způsobilost k řešení projektu.

Všechny informace včetně kontaktní osoby jsou k dispozici na webu MŠMT.

Odkazy

Pracovní program KDT 2023

Další výzvy

Creative Business Cup: národní finále

Typ: Dvoukolová

Datum otevření: 01.12.2021

Datum uzavření: 17.01.2022

Identifikátor: #CreativeBusinessCup 2022

Národní kolo mezinárodní soutěže Creative Business Cup 2022 je otevřeno pro podávání přihlášek. Hledají se nejkreativnější startupy v České republice. Soutěž je určena pro startupy z kreativních odvětví, jako je například design, elektronika, software, počítačové...

Výzva EIC Pathfinder Challenges 2024

Typ: Jednokolová

Datum otevření: 20.06.2024

Datum uzavření: 16.10.2024

Výzva EIC Pathfinder Challenges 2024 obsahuje 5 témat: Solar-to-X devices rozdělené do 3 podoblastí - Standalone solar-to-X device development, Benchmarking and common metrics development for solar-to-X devices, Understanding fundamental mechanisms by means of...

Druhá výzva Evropské inovační ekosystémy 2024

Typ: Jednokolová

Datum otevření: 06.06.2024

Datum uzavření: 19.09.2024

Identifikátor: HORIZON-EIE-2024-CONNECT-02

Dne 6. června se otevřela druhá letošní výzva destinace CONNECT v oblasti Evropské inovační ekosystémy. Výzva obsahuje 2 témata: Expanding Academia-Enterprise Collaborations (předpoklad 5 podpořených projektů) Mutual learning and support scheme for national...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034