Národní informační centrum pro evropský výzkum

Výkladový slovník - Funding & tender opportunities portal

Základní výkladovým slovníkem, který se vztahuje k rámcovým programům je výkladový slovník uveřejněný na Funding & tender opportunities portále (FTO portál). Cílem výkladového slovníku je  snaha, aby budoucí zájemci o účast v projektech RP porozuměli používané terminologii v dokumentech Evropské unie, se kterou sebudou setkávatpři přípravě návrhů projektů, jejich implementaci i šíření výsledků projektů a dálepři sledování nejrůznějších informací Evropské komise zoblasti výzkumu, vývoje a inovací.Dokumenty ke stažení

{{ document.name }}

{{ document.fileName }}

Prezentace z akcí

{{ document.name }}

{{ document.fileName }}

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034