Národní informační centrum pro evropský výzkum

Legislativní akty

brussels-4056171__340.jpg

 

Základním právním dokumentem, který upravuje rámcový program Horizont Evropa je Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků. Zkráceně je označujeme jako Pravidla účasti.

 

Nařízení obsahuje ve své Hlavě I veškeré základní informace a definice týkající se programu Horizont Evropa. V čl. 4 je upravena struktura programu rozdělující jej do tří pilířů, v čl. 8 jsou upraveny mise a v čl. 10 pak partnerství. Informace o rozpočtu programu se dočtete v čl. 12.

 

Hlava II je pak věnována samotným pravidlům pro účast v programu a pro získání financování projektu. Čl. 22 vymezuje, které subjekty se mohou rámcového programu Horizont Evropa účastnit. Čl. 23 pak které z těchto subjektů jsou způsobilé pro financování. Dále v této hlavě naleznete i základní ustanovení týkající se uznatelnosti nákladů nebo nakládání s duševním vlastnictvím.

 

Hlava III nařízení se pak věnuje monitorování a hodnocení samotného rámcového programu.

 

Dalším důležitým unijním legislativním aktem, se kterým se v souvislosti s účastí v programu Horizont Evropa můžete setkat, je tzv. Finanční nařízení. To upravuje veškerá pravidla týkající se nakládání s rozpočtem EU vč. poskytování prostředků skrze rámcové programy a naleznete v něm např. celou řadu užitečných definic.

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034