Národní informační centrum pro evropský výzkum

MŠMT - Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu (III)

Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu (III) odpovídá v oblasti výzkumu, vývoje a inovací za realizaci vědní politiky státu v rozsahu stanoveném kompetenčním zákonem a zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zveřejných prostředků (tj. zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací zveřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů).

Odpovídá za mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji, včetně jednání s orgány a institucemi Evropských společenství. Odpovídá za dvoustrannou a mnohostrannou mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu a vývoji a za evropskou integraci v této oblasti, a to jak za sjednávání příslušných smluvních dokumentů, tak i za vyhlašování, smluvní zajištění a realizaci programů napodporu jejich plnění. Odpovídá za koncepci podpory velké infrastruktury pro výzkum a vývoj. Vykonává činnosti v souvislosti spřípravou a realizací programů výzkumu a vývoje, včetně provádění veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, zadání veřejných zakázek a vyhodnocování výsledků projektů a programů. Dále zabezpečuje úkony nezbytné prohodnocení výsledků výzkumných organizací zaúčelem poskytování institucionální podpory výzkumu a vývoje. Navrhuje pravidla a zabezpečuje poskytování podpory specifického vysokoškolského výzkumu. Spolupracuje s Radou pro výzkum, vývoj a inovace při přípravě Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, při přípravě návrhu výdajů ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj a při tvorbě a udržování Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. Dále vede seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí.

Detailní informace o činnosti Sekce vysokého školství, vědy a výzkumu (III) jsou dostupné na tomto odkaze.

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034