Národní informační centrum pro evropský výzkum

FTOP.JPG

 

 

Portál pro finanční příležitosti a veřejné zakázky (Portál FTO nebo také Funding & tender opportunities portal) je jednotným vstupním bodem pro všechny přímo řízené programy Evropské Unie a to včetně programu Horizont Evropa.

 

Skrze tento portál provedete veškeré řízení a administrativní operace, které se Vašich projektů Horizont Evropa týkají. V portálu provedete veškeré operace, včetně

 

  • vyhledání projektové výzvy, která mimo jiné obsahuje zadávací dokumentace k danému projektu nebo typu projektů (v záložce Search funding & tenders).
  • Po přihlášení je poté možné podání projektového návrhu,
  • doplnění informací do grantové dohody a její podpis,
  • odevzdání milníků nebo projektových deliverables do kontinuálního reportu,
  • vyplnění finančního výkazu a periodického reportu,
  • nebo také veškerá zprávu případného auditu Evropskou komisí.

 

Pod záložkou How to participate je možné vyhledat jakékoliv dokumenty, které se přímo řízených projektů týkají, od šablon projektových návrhů až po modelové grantové dohody nebo její anotace. Také zde můžete nalézt partnery do Vašich projektů a registrovat organizaci, pokud se přímo řízených projektů účastníte poprvé.

 

V sekci Projects & results naleznete informace k již financovaným projektům, což Vám může sloužit jako kvalitní zdroj inspirace při tvorbě nových projektů. V sekci Work as an Expert se můžete zaregistrovat do seznamu expertů, kteří spolupracují s Evropskou komisí, hodnotí projektové návrhy nebo se účastní technických auditů jako externí experti.

 

Technologické centrum pro Vás připravilo stručné video, kde se můžete podívat na základy práce s portálem (v sekci e-learning nebo na odkazu zde). V případě, že budete mít jakékoliv dotazy k práci s portálem nebo si nebudete vědět rady, kontaktujte nás na adrese finance@tc.cz.

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034