Národní informační centrum pro evropský výzkum

Služby NCP projektů pro potenciální příjemce

Projekty mezinárodních sítí národních kontaktů (National Contact Points, NCPs) jsou primárně určeny k posílení spolupráce a výměně informací mezi samotnými NCPs. Obsahují ale také aktivity a služby, které může využívat kdokoli, kdo zvažuje účast v projektu programu Horizont Evropa nebo projekt již připravuje.

 

Uvítali byste grant na úhradu cestovních nákladů na partnerskou burzu? Znali byste rádi názor experta na vámi připravovaný projekt před jeho oficiálním předložením?

 

Tyto služby a mnoho dalších vám nabízí právě projekty NCP!  

 

Přehled aktivit a služeb pro potenciální příjemce v rámci jednotlivých NCP projektů:

Seznam NCP Projektů_aktualizace12-2023.png

Zdroj: TC Praha, aktualizace 12/2023

 

ODKAZY

 

 

 

 

Aktuality

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034