Národní informační centrum pro evropský výzkum

Konzultační činnost

 • Poskytujeme odborné konzultace všem zájemcům o zapojení do programů a řešitelům projektů ve všech fázích projektového cyklu.

 

 • Napomáháme při vyhledávání zahraničních partnerů do řešitelských konsorcií prostřednictvím spolupráce s mezinárodní sítí NCP.

 

 • Nabízíme koordinátorům výzkumných a inovačních projektů ucelenou podporu (viz informační leták) již od prvních kroků souvisejících s přípravou projektu až po jeho podání, která zahrnuje:
  • pomoc s přípravou rešerší tematicky relevantních evropských politik a strategií;
  • pomoc s vypracováním přehledu doposud podpořených projektů v dané oblasti;
  • pomoc při doplnění řešitelského konsorcia vyhledáním zahraničních partnerů s potřebnou specifickou expertizou;
  • pomoc v průběhu psaní návrhu projektu včetně revize textu (zahrnující aspekty týkající se oblasti standardizace, IPR, etiky, genderových otázek apod.), kontrolu sestavení rozpočtu podle pravidel programu či asistenci při elektronickém podávání projektové žádosti;
  • spolupráci při zajištění zpětné vazby k projektovému návrhu od nezávislého zkušeného hodnotitele;
  • pomoc s přípravou a kontrolou smluvních dokumentů mezi partnery projektu;
  • zajištění prostorů Technologického centra pro setkání partnerů v Praze nebo v Bruselu ve spolupráci s kanceláří CZELO.

 

 • Poskytujeme komplexní poradenství při zapojení do grantů Evropské výzkumné rady (ERC) ve spolupráci s Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách grantů ERC ustavenou  Univerzitou Karlovou a Akademií věd ČR. 

 

 • Poskytujeme komplexní poradenství žadatelům o nástroje Evropské inovační rady (EIC).

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034