Národní informační centrum pro evropský výzkum

Expertní podpora orgánům státní správy

  • Poskytujeme expertní podporu orgánům státní správy, delegátům a zástupcům ČR v orgánech ERA.

 

  • Vytváříme odborné analytické zázemí pro strategické rozhodování orgánů státní správy ČR v oblasti rozvoje mezinárodní spolupráce ČR ve VaVaI – na vyžádání zpracováváme specifické analýzy, hodnotící, výhledové nebo návrhové studie pro tvůrce politiky VaVaI v ČR, delegáty programového výboru Horizont Evropa i zástupce ČR v dalších expertních pracovních skupinách EK.

 

  • Posilujeme informační zázemí MŠMT a dalších poskytovatelů ČR pro jejich informované a strategické rozhodování o prioritách českého VaVaI v oblasti rozvoje mezinárodní spolupráce ve VaVaI. 

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034