Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Finanční/právní manažeři a manažerky diskutovali o lump sum

14.11.2023

V listopadu proběhlo již 32. setkání Pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management projektů H2020/HE. V úvodu poinformovali finanční a právní NCP o novinkách v Horizontu Evropa. Následovala živá diskuse o zkušenostech se specifiky projektových návrhů financovaných formou lump sum. Co podle členek a členů skupiny fungovalo a co bylo výzvou? Jaká jsou doporučení? To vše se můžete dozvědět ze závěrů vypracovaných ze setkání zde (CZ, AJ). Věříme, že sdílení našich zkušeností mezi příjemci i s Evropskou komisí přispěje k efektivnější implementaci tohoto nového schématu do budoucna i rozšíření obzorů českých předkladatelů návrhů projektů.

Nově jsme se také na setkání shodli, že bude využívána zkratka pracovní skupiny FINPRA.

Těšíme se na další setkání v roce 2024 na zámku Třešť ve spolupráci s CZARMA.

Pokud se chcete dozvědět více o skupině, o možnosti stát se členem i setkáních, navštivte stránku skupiny na webu Horizont Evropa.  

Více aktualit

Revidovaná šablona pro Osvědčení o finančních výkazech

21.02.2024

Evropská komise zveřejnila revidovanou šablonu pro Osvědčení o finančních výkazech (Certificate on the Financial Statement, CFS). Aktuální verze 2.0 obsahuje oproti původní verzi detailní postupy auditora (Agreed-upon Procedures). Svou nynější podobou se tak šablona více...

Podcast: O Expertní skupině ERC se Zdeňkem Strakošem

21.02.2024

Co mají společného Apple a Evropská výzkumná rada? Myslí jinak. A posouvají tím svět vpřed. Granty ERC podporují výzkum na samé hranici lidského poznání a jako magnet přitahují odvážné vědecké lídry s ambicí tuto hranici prolomit. Díky nim se dozvídáme třeba to, proč je...

Aktualizace seznamu auditorských a konzultačních společností pro Horizont Evropa

20.02.2024

Rádi bychom vás informovali o nejnovější aktualizaci našeho seznamu auditorských a konzultačních společností, jež nabízí podporu a odborné poradenství pro projekty programu Horizont Evropa. Tento aktualizovaný přehled je přístupný na našich webových stránkách, konkrétně...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky