Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Série seminářů Technopolis Group k průběžném hodnocení programu HE

08.11.2023

V rámci průběžné hodnotící studie programu Horizont Evropa pořádá Technopolis Group několik seminářů o průřezových otázkách programu Horizont Evropa se zvláštním zaměřením na pilíř II / klastr 4 a související evropská partnerství. Cílem je diskutovat s vybranými zúčastněnými stranami a úředníky EU o předběžných zjištěních hodnocení s cílem přispět k formování hlavních závěrů a návrhů na zlepšení v těchto čtyřech tématech:

  • Valorisation, Dissemination & Exploitation and feedback to policy (13/11/2023)
  • Synergies & dual use (15/11/2023)
  • Policy Workshop on Gender equality & ethical requirements (16/11/2023)
  • Policy workshop on internationalisation & strategic open autonomy (17/11/2023)

Více informací pro případné zájemce o účast ZDE.

Více aktualit

Nový Dashboard k výši osobních nákladů v ERC AdG

30.05.2024

Byl spuštěn ERC Dashboard, který má pomoci odborníkům při hodnocení návrhů projektů ERC Advanced Grant v programu Horizont Evropa a předkladatelům pro sestavení rozpočtu. Tyto projekty jsou nově financovány formou pevné částky (lump sum). Dashboard se zaměřuje...

Horizon Academy: Nové e-learningové kurzy

30.05.2024

V rámci NCP projektu Horizon Academy-NCP4HE, do kterého je zapojeno přes 30 organizací sdružujících národní kontakty programu Horizont Evropa (včetně TC Praha), byly spuštěny tři nové e-learningové kurzy:  Mastering budget preparation in HE projects...

Aktualizace Anotované modelové grantové dohody

10.05.2024

S radostí informujeme, že Evropská komise zveřejnila kompletní verzi Anotované modelové grantové dohody (AGA) na Portálu FTO v sekci referenčních dokumentů programu Horizont Evropa: Anotovaný model grantové dohody - AGA. AGA slouží jako doplněk k Modelové...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034