Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Co nabízí projekt NCP4HE pro NCP a stakeholdery?

28.04.2023

Tento týden byl v Aténách oficiálně zahájen projekt NCP4HE programu Horizont Evropa. Jeho cílem je posílit a zkvalitnit spolupráci a služby národních kontaktních míst (NCP) pro program Horizont Evropa, zejména koordinátorů NCP a právních a finančních NCP. Navazuje na projekty NCP Academy a Bridge2HE financované z programu Horizont 2020.

V rámci těchto projektů vznikají užitečné výstupy nejen pro NCP, ale také pro všechny stakeholdery, příjemce finančních prostředků z programů Horizont 2020 a Horizont Evropa či zájemce o účast v těchto programech (např. e-learningové kurzy, šablona projektového návrhu RIA/IA s komentáři NCP, TRL s příklady, kalendář akcí a další) – více zde a na Portále NCP HE.

Technologické centrum Praha je hrdé na to, že může být aktivním partnerem a vedoucím pracovního balíčku koordinující aktivity právních a finančních NCP.

Více aktualit

Dlouho očekávaný dokument pro finanční audity grantů EU byl vydán

18.07.2024

Evropská komise zveřejnila dlouho očekávaný dokument "Indicative Audit Programme". Tento dokument je průvodcem pro finanční audity v rámci grantů EU, včetně programu Horizont Evropa. Vychází z korporátního vzoru grantové dohody EU, který se používá pro všechny programy...

Vedoucí projektových oddělení, NCP, MŠMT a CZELO diskutují o novinkách HE, FP10 i interní komunikaci

11.07.2024

Na konci června diskutovali vedoucí projektových oddělení výzkumných organizací odpovědní za Horizont Evropa/H2020 s národními kontakty (NCP), zástupci MŠMT i CZELO o novinkách v programu Horizont Evropa, o přípravě nového rámcového programu FP10 i interní komunikaci...

Nový Dashboard k výši osobních nákladů v ERC AdG

30.05.2024

Byl spuštěn ERC Dashboard, který má pomoci odborníkům při hodnocení návrhů projektů ERC Advanced Grant v programu Horizont Evropa a předkladatelům pro sestavení rozpočtu. Tyto projekty jsou nově financovány formou pevné částky (lump sum). Dashboard se zaměřuje...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034