Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Šablona projektového návrhu RIA/IA s komentáři NCP

20.12.2022

V rámci evropského projektu Bridge2HE vytvořili národní kontaktní pracovníci (NCP) příručku "Bridge2HE Annotated RIA/IA Template", která má pomoci žadatelům o projekty programu Horizont Evropa lépe porozumět požadavkům na projektový návrh. Dokument obsahuje doporučení národních kontaktů, upozorňuje na novinky v Horizontu Evropa, uvádí poznámky hodnotitelů získané z hodnoticích zpráv a poskytuje odkazy na další zdroje informací.

Další zajímavé výstupy z projektu Bridge2HE můžete najít na společném portálu NCP pro Horizont Evropa. Řada z nich je určena pouze pro NCP, nicméně mnoho je jich i veřejně dostupných. Kromě šablony projektového návrhu si všimněte například i Analýzy TRL s příklady či e-learningových kurzů.

Více aktualit

Kanada a EU se dohodly na podmínkách asociace k Horizontu Evropa

29.11.2023

Zástupci Kanady a EU oznámili, že finalizovali podmínky asociace k Horizontu Evropa. Očekává se, že v následující měsících proběhnou potřebná interní schválení na obou stranách. Formální podpis dohody by měl následovat v polovině roku 2024 a kanadští výzkumníci a výzkumnice...

Finanční/právní manažeři a manažerky diskutovali o lump sum

14.11.2023

V listopadu proběhlo již 32. setkání Pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management projektů H2020/HE. V úvodu poinformovali finanční a právní NCP o novinkách v Horizontu Evropa. Následovala živá diskuse o zkušenostech se specifiky projektových návrhů financovaných...

Série seminářů Technopolis Group k průběžném hodnocení programu HE

08.11.2023

V rámci průběžné hodnotící studie programu Horizont Evropa pořádá Technopolis Group několik seminářů o průřezových otázkách programu Horizont Evropa se zvláštním zaměřením na pilíř II / klastr 4 a související evropská partnerství. Cílem je diskutovat s vybranými zúčastněnými...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky