Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Vědecká rada předběžně souhlasila s financováním ERC Advanced grantů 2024 formou "lump sum"

13.06.2022

Na svém plenárním zasedání v červnu 2022 se vědecká rada dohodla na zavedení "lump sum" pro ERC Advanced granty 2024, a to na pilotní bázi v rámci pracovního programu ERC na rok 2024. Pro úspěšnou implementaci "lump sum" vědecká rada s přihlédnutím ke specifikům špičkového badatelského výzkumu stanovila několik podmínek vč. zajištění autonomie hlavního řešitele či požadavku nepodmiňovat financování žádnými milníky ("milestones") nebo výstupy ("deliverables"). Konečné rozhodnutí lze očekávat v souladu s harmonogramem stanoveným pro přijetí pracovního programu ERC na rok 2024.

Tisková zpráva ERC je k dispozici ZDE.

Další informace k financování formou "lump sum" ZDE.

 

Více aktualit

Téma synergií ve výzkumu zaujalo redakci Euractiv

23.05.2023

Redaktor Euractiv Ondřej Plevák navštívil v Technologickém centru Praha setkání českých stakeholderů a Evropské komise s názvem Synergies Open. Své postřehy shrnul v článku „Synergie: Slovo, které dokáže posunout český i evropský výzkum dál“ následovně: "Výzkum a...

Závěry k vybraným implementačním otázkám MSCA RISE/SE

19.05.2023

Dne 29. března 2023 se v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil Česko-slovenský informační den k MSCA RISE/SE. Akci pořádalo Technologické centrum Praha ve spolupráci s Centrem vedecko-technických informácií SR. Na základě informačního...

Prezentace a záznam ze semináře: Finanční pravidla Horizontu Evropa

19.05.2023

Technologické centrum Praha uspořádalo dne 18. května 2023 online seminář věnovaný finančním pravidlům Horizontu Evropa. Seminář účastníky provedl úvodem do finančních pravidel a obecnými a specifickými kritérii způsobilosti nákladů. Pozornost byla věnovaná...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky