Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Lump sum v Horizontu Evropa – nové webové stránky a další novinky

20.05.2022

Evropská komise vytvořila webovou stránku k tématu financování formou lump sum v programu Horizon Evropa na Portále FTO. Nová stránka sdružuje různé informace o této formě financování, které byly dříve dostupné na různých místech Portálu. Jsou zde mimo jiné dokumenty a pokyny Evropské komise, informační akce a jejich nahrávky a také seznam témat, která jsou v současnosti inzerována jako financování lump sum.

Hlavním smyslem financování projektů formou lump sum je snaha o zjednodušení. Tyto projekty jsou typické tím, že je zde zafixovaná v grantové dohodě pevná částka (lump sum) pro celý projekt, respektive jednotlivé pracovní balíčky projektu. Tyto částky jsou propláceny, jakmile jsou kompletně realizovány všechny aktivity naplánované v daném balíčku všemi partnery, bez ohledu na skutečnou výši vynaložených nákladů. Nedělají se finanční audity Evropské komise, a tak příjemcům odpadá povinnost uchovávat pro tyto účely výkazy práce, výplatní pásky, faktury, cestovní příkazy, výpočty způsobilých osobních nákladů apod. Pozornost je soustředěna na splnění vědeckých úkolů.

Schéma bylo testováno v H2020 na různých typech projektů i na projektech s různou výší rozpočtu a počtem partnerů. Aby bylo možné rozhodnout, jak s tímto schématem naložit do budoucna, proběhla v minulém roce řada analýz a dotazníkových šetření mezi žadateli, příjemci, hodnotiteli, úředníky Evropské komise, auditory i NCP - realizovaných jak samotnou Evropskou komisí, tak i Evropským parlamentem (Panelem pro budoucnost vědy a technologie - STOA).

Z obou průzkumů jasně vyplynulo, že schéma je populární a splňuje svůj primární cíl, a přestože je dále potřeba pracovat na zlepšení systému, dostává zelenou pro budoucí využití v programu Horizont Evropa.

Evropská komise má v plánu významně navyšovat počet výzev s lump sum projekty. Postupně, částečně již v roce 2022, masivněji v letech 2023 a 2024. Přestože Evropská komise zatím neuvádí konkrétní čísla, avizuje, že primárním cílem je snížení chybovosti ze 4 na 2 %, čehož by mohlo být dosaženo v případě 50 % financování ve formě lump sum.

K problematice lump sum najdete také více informací v článku „Zjednodušování rámcových programů EU: politická proklamace, nebo realita v programu Horizont Evropa?“ v časopise Technologického centra ECHO 1-2/2022

Více aktualit

Aktualizace Anotované modelové grantové dohody

10.05.2024

S radostí informujeme, že Evropská komise zveřejnila kompletní verzi Anotované modelové grantové dohody (AGA) na Portálu FTO v sekci referenčních dokumentů programu Horizont Evropa: Anotovaný model grantové dohody - AGA. AGA slouží jako doplněk k Modelové...

EK zveřejnila aktualizovanou obecnou MGA pro Horizont Evropa

17.04.2024

Evropská komise zveřejnila novou verzi (verze 1.2) Obecné MGA pro Horizont Evropa. Nová verze je k dispozici na Portálu FTO zde. Aktualizace reflektuje novou aleternativu  umožňující příjemcům v projektech Horizontu Evropa a Euratomu nárokovat si osobní...

Finanční manažerky a manažeři diskutovali o Horizontu Evropa v Třešti

14.04.2024

V reprezentativních prostorách zámku Třešť se uskutečnilo dne 10. dubna již 33. setkání pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management projektů HE/H2020 (FINPRA). V úvodu prezentovali finanční a právní NCP své aktivity (akce, publikace, videa, podcasty a další)...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034