Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Lump sum v Horizontu Evropa – nové webové stránky a další novinky

20.05.2022

Evropská komise vytvořila webovou stránku k tématu financování formou lump sum v programu Horizon Evropa na Portále FTO. Nová stránka sdružuje různé informace o této formě financování, které byly dříve dostupné na různých místech Portálu. Jsou zde mimo jiné dokumenty a pokyny Evropské komise, informační akce a jejich nahrávky a také seznam témat, která jsou v současnosti inzerována jako financování lump sum.

Hlavním smyslem financování projektů formou lump sum je snaha o zjednodušení. Tyto projekty jsou typické tím, že je zde zafixovaná v grantové dohodě pevná částka (lump sum) pro celý projekt, respektive jednotlivé pracovní balíčky projektu. Tyto částky jsou propláceny, jakmile jsou kompletně realizovány všechny aktivity naplánované v daném balíčku všemi partnery, bez ohledu na skutečnou výši vynaložených nákladů. Nedělají se finanční audity Evropské komise, a tak příjemcům odpadá povinnost uchovávat pro tyto účely výkazy práce, výplatní pásky, faktury, cestovní příkazy, výpočty způsobilých osobních nákladů apod. Pozornost je soustředěna na splnění vědeckých úkolů.

Schéma bylo testováno v H2020 na různých typech projektů i na projektech s různou výší rozpočtu a počtem partnerů. Aby bylo možné rozhodnout, jak s tímto schématem naložit do budoucna, proběhla v minulém roce řada analýz a dotazníkových šetření mezi žadateli, příjemci, hodnotiteli, úředníky Evropské komise, auditory i NCP - realizovaných jak samotnou Evropskou komisí, tak i Evropským parlamentem (Panelem pro budoucnost vědy a technologie - STOA).

Z obou průzkumů jasně vyplynulo, že schéma je populární a splňuje svůj primární cíl, a přestože je dále potřeba pracovat na zlepšení systému, dostává zelenou pro budoucí využití v programu Horizont Evropa.

Evropská komise má v plánu významně navyšovat počet výzev s lump sum projekty. Postupně, částečně již v roce 2022, masivněji v letech 2023 a 2024. Přestože Evropská komise zatím neuvádí konkrétní čísla, avizuje, že primárním cílem je snížení chybovosti ze 4 na 2 %, čehož by mohlo být dosaženo v případě 50 % financování ve formě lump sum.

K problematice lump sum najdete také více informací v článku „Zjednodušování rámcových programů EU: politická proklamace, nebo realita v programu Horizont Evropa?“ v časopise Technologického centra ECHO 1-2/2022

Více aktualit

Podcast: O budování excelentního výzkumného centra s Andreou Nogovou

15.09.2023

Cesta k excelenci vede přes granty Horizontu Evropa, které podporují mezinárodní a mezioborový výzkum. Touto cestou se vydal i Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN), který provádění mezioborového výzkumu na mezinárodní úrovni považuje za svoje poslání...

Spojené království se asociuje k HE

07.09.2023

Spojené království oznámilo, že dlouhé vyjednávání o asociaci k Horizontu Evropa je u konce a britští výzkumníci mají zajištěn plný přístup k tomuto programu od ledna 2024 až do konce roku 2027. Kromě Horizontu Evropa bude Spojené království asociováno také k programu Copernicus,...

Pozvánka na podzimní workshopy JAK NA HORIZONT EVROPA

04.09.2023

Technologické centrum Praha vás zve na podzimní běh interaktivních workshopů JAK NA HORIZONT EVROPA. Přijměte naši videopozvánku jako inspiraci, na které z workshopů je nyní možné se registrovat. Těšíme se s vámi na viděnou.    Informace k dílčím workshopům...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky