Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Setkání NINET v Technologickém centru

19.05.2022

Soubory:

20220512_115118.jpg

20220519_220511.jpg

V květnu se sešli v Technologickém centru AV ČR členové neformální sítě NINET, aby si vyměnili informace o novinkách v programu Horizont Evropa, sdíleli zkušenosti a poreferovali o zajímavých výstupech svých projektů.

NINET je národní informační síť pro rámcové programy EU (National Information Network), neformální sdružení českých regionálních kontaktních organizací (RKO), oborových kontaktní organizací (OKO) a národní kontaktní organizace (NKO) poskytujících informační a konzultační služby a poradenství v souvislosti se zapojením českých subjektů do evropského výzkumu (zejména rámcových programů EU). Jedná se o současné i bývalé příjemce finančních prostředků MŠMT prostřednictvím programu INTER-EXCELLENCE (podprogramu INTER–INFORM).

Jsme rádi, že po několika online setkáních se pod taktovkou NKO, kterou je Technologické centrum AV ČR, mohlo setkání konat prezenčně a účastnilo se jej více než 40 zástupců reprezentujících 12 kontaktních organizací. Pozornost byla věnována aktuálním tématům, jako jsou dopady války na Ukrajině, zapojení Spojeného království a Švýcarska do Horizontu Evropa, lump sum projekty, výzva Hop on, mobilita pracovníků či vznik asociace CZARMA. Prezentace z akce:

Rozcestník stále běžících projektů sítě NINET je možné nalézt na ninet.cz. S ohledem na skutečnost, že v uvedeném podprogramu již nebudou vyhlašovány nové výzvy a většina běžících projektů se chýlí ke konci, bude tento rozcestník v budoucnu převeden pod portál horizontevropa.cz a transformován na Rozcestník projektové podpory HE na jednotlivých pracovištích.

Těšíme se na další setkání v prosinci 2022!

Více aktualit

Revidovaná šablona pro Osvědčení o finančních výkazech

21.02.2024

Evropská komise zveřejnila revidovanou šablonu pro Osvědčení o finančních výkazech (Certificate on the Financial Statement, CFS). Aktuální verze 2.0 obsahuje oproti původní verzi detailní postupy auditora (Agreed-upon Procedures). Svou nynější podobou se tak šablona více...

Podcast: O Expertní skupině ERC se Zdeňkem Strakošem

21.02.2024

Co mají společného Apple a Evropská výzkumná rada? Myslí jinak. A posouvají tím svět vpřed. Granty ERC podporují výzkum na samé hranici lidského poznání a jako magnet přitahují odvážné vědecké lídry s ambicí tuto hranici prolomit. Díky nim se dozvídáme třeba to, proč je...

Aktualizace seznamu auditorských a konzultačních společností pro Horizont Evropa

20.02.2024

Rádi bychom vás informovali o nejnovější aktualizaci našeho seznamu auditorských a konzultačních společností, jež nabízí podporu a odborné poradenství pro projekty programu Horizont Evropa. Tento aktualizovaný přehled je přístupný na našich webových stránkách, konkrétně...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky