Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Setkání NINET v Technologickém centru

19.05.2022

Soubory:

20220512_115118.jpg

20220519_220511.jpg

V květnu se sešli v Technologickém centru AV ČR členové neformální sítě NINET, aby si vyměnili informace o novinkách v programu Horizont Evropa, sdíleli zkušenosti a poreferovali o zajímavých výstupech svých projektů.

NINET je národní informační síť pro rámcové programy EU (National Information Network), neformální sdružení českých regionálních kontaktních organizací (RKO), oborových kontaktní organizací (OKO) a národní kontaktní organizace (NKO) poskytujících informační a konzultační služby a poradenství v souvislosti se zapojením českých subjektů do evropského výzkumu (zejména rámcových programů EU). Jedná se o současné i bývalé příjemce finančních prostředků MŠMT prostřednictvím programu INTER-EXCELLENCE (podprogramu INTER–INFORM).

Jsme rádi, že po několika online setkáních se pod taktovkou NKO, kterou je Technologické centrum AV ČR, mohlo setkání konat prezenčně a účastnilo se jej více než 40 zástupců reprezentujících 12 kontaktních organizací. Pozornost byla věnována aktuálním tématům, jako jsou dopady války na Ukrajině, zapojení Spojeného království a Švýcarska do Horizontu Evropa, lump sum projekty, výzva Hop on, mobilita pracovníků či vznik asociace CZARMA. Prezentace z akce:

Rozcestník stále běžících projektů sítě NINET je možné nalézt na ninet.cz. S ohledem na skutečnost, že v uvedeném podprogramu již nebudou vyhlašovány nové výzvy a většina běžících projektů se chýlí ke konci, bude tento rozcestník v budoucnu převeden pod portál horizontevropa.cz a transformován na Rozcestník projektové podpory HE na jednotlivých pracovištích.

Těšíme se na další setkání v prosinci 2022!

Více aktualit

Otázky a odpovědi EK (Obecné, MSCA a ERC)

17.03.2023

Čeští právní a finanční NCP pro vás připravili dva soubory otázek a odpovědí od Evropské komise k finančním a právním aspektům: akcí RIA, IA a CSA (Obecné  Q&As ) a   akcí MSCA a ERC (MSCA a ERC Q&As ). Doplňujeme...

Pozvánka a registrace na jarní workshopy JAK NA HORIZONT EVROPA

14.03.2023

Technologické centrum Praha Vás tímto zve na jarní sérii workshopů z cyklu JAK NA HORIZONT EVROPA. Přijměte naši videopozvánku jako inspiraci, na které z workshopů je nyní možné se registrovat. Těšíme se s Vámi na viděnou.    Informace k...

Jak napsat anonymní projektový návrh pro „blind evaluation“?

03.03.2023

S pracovním programem Horizont Evropa 2023/24 zahájila Evropská komise pilotní projekt slepého hodnocení (blind evaluation). Ve všech výzvách 2023/24 v klastrech 1, 4 a 6 s dvoukolovým hodnocením musí být předběžný návrh (fáze 1) podán anonymně, aby hodnotitelům...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky