Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Setkání NINET v Technologickém centru

19.05.2022

Soubory:

20220512_115118.jpg

20220519_220511.jpg

V květnu se sešli v Technologickém centru AV ČR členové neformální sítě NINET, aby si vyměnili informace o novinkách v programu Horizont Evropa, sdíleli zkušenosti a poreferovali o zajímavých výstupech svých projektů.

NINET je národní informační síť pro rámcové programy EU (National Information Network), neformální sdružení českých regionálních kontaktních organizací (RKO), oborových kontaktní organizací (OKO) a národní kontaktní organizace (NKO) poskytujících informační a konzultační služby a poradenství v souvislosti se zapojením českých subjektů do evropského výzkumu (zejména rámcových programů EU). Jedná se o současné i bývalé příjemce finančních prostředků MŠMT prostřednictvím programu INTER-EXCELLENCE (podprogramu INTER–INFORM).

Jsme rádi, že po několika online setkáních se pod taktovkou NKO, kterou je Technologické centrum AV ČR, mohlo setkání konat prezenčně a účastnilo se jej více než 40 zástupců reprezentujících 12 kontaktních organizací. Pozornost byla věnována aktuálním tématům, jako jsou dopady války na Ukrajině, zapojení Spojeného království a Švýcarska do Horizontu Evropa, lump sum projekty, výzva Hop on, mobilita pracovníků či vznik asociace CZARMA. Prezentace z akce:

Rozcestník stále běžících projektů sítě NINET je možné nalézt na ninet.cz. S ohledem na skutečnost, že v uvedeném podprogramu již nebudou vyhlašovány nové výzvy a většina běžících projektů se chýlí ke konci, bude tento rozcestník v budoucnu převeden pod portál horizontevropa.cz a transformován na Rozcestník projektové podpory HE na jednotlivých pracovištích.

Těšíme se na další setkání v prosinci 2022!

Více aktualit

EK zveřejnila aktualizovanou obecnou MGA pro Horizont Evropa

17.04.2024

Evropská komise zveřejnila novou verzi (verze 1.2) Obecné MGA pro Horizont Evropa. Nová verze je k dispozici na Portálu FTO zde. Aktualizace reflektuje novou aleternativu  umožňující příjemcům v projektech Horizontu Evropa a Euratomu nárokovat si osobní...

Finanční manažerky a manažeři diskutovali o Horizontu Evropa v Třešti

14.04.2024

V reprezentativních prostorách zámku Třešť se uskutečnilo dne 10. dubna již 33. setkání pracovní skupiny TC Praha pro finanční a právní management projektů HE/H2020 (FINPRA). V úvodu prezentovali finanční a právní NCP své aktivity (akce, publikace, videa, podcasty a další)...

Otázky a odpovědi k HE: Obecné, Osobní náklady, MSCA a ERC

05.04.2024

V březnu 2024 čeští právní a finanční NCP zaktualizovali tři dokumenty s otázkami a odpověďmi od Evropské komise k finančním a právním aspektům programu Horizont Evropa. Aktualizace zahrnuje: V obecných Q&A je nově přidána kapitola, která se věnuje...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky