Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

PREZENTACE A ZÁVĚRY Synergies Open 3

logo

Akce TC Praha

Soubory:

synergies_4_FINAL.pdf

Sdílet akci na sociální sítě:

Kdy:

27.04.2023 10:00 - 13:00

Kde:

TC Praha

Technologické centrum Praha organizuje pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Technologické agentury ČR a České asociace manažerů a administrátorů ve výzkumu již třetí Synergies Open - Setkání českých stakeholderů a Evropské komise k problematice synergií Horizontu Evropa / přímo řízených programů EU s fondy kohezní politiky a národními programy v oblasti výzkumu a inovací.

Toto setkání navazuje na první a druhé setkání, která se uskutečnila 11. března 2021 a 22. září 2021. Od té doby Evropská komise zveřejnila Oznámení k synergiím a v rámci CZ PRES byla přijata Pražská deklarace. Na třetím setkání se tedy budeme věnovat především diskusi o těchto novinkách a pokroku v oblasti synergií.  

Jako příprava na toto setkání sloužil národním stakeholderům Kulatý stůl k synergiím, který se konal 15. února 2023 a byla zde identifikována následující témata k diskusi s Evropskou komisí (CZ, EN).

Účast na setkání je omezena na pozvané zástupce Evropské komise, českých poskytovatelů a dalších subjektů, kterých se problematika synergií dotýká. Pokud se aktivně o synergie v oblasti výzkumu a inovací zajímáte a nebyli jste osloveni, můžete kontaktovat chvojkova@tc.cz.

ZÁVĚRY

PREZENTACE

INFORMACE O AKCI V MÉDIÍCH - EURACTIV.CZ

 

Pořadatel: TC Praha pod záštitou MMR ČR, MŠMT, TAČR A CZARMA

E-mail na pořadatele: chvojkova@tc.cz

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034