Národní informační centrum pro evropský výzkum

Finanční a administrativní aspekty:

Právní aspekty:

Zpět

Kulatý stůl k synergiím

logo

Akce TC Praha

Soubory:

kulaty_stul_synergies_3 _FINAL.pdf

Sdílet akci na sociální sítě:

Kdy:

15.02.2023 10:00 - 13:00

Kde:

TC Praha

Synergie ve financování výzkumu a inovací v Evropě byly jednou z priorit českého předsednictví EU ve druhé polovině roku 2022.

Pod synergiemi si můžeme představit kumulativní či navazující financování výzkumných a inovačních projektů z různých zdrojů ať už Horizontu Evropa, dalších přímo řízených programů, fondů kohezní politiky a národních programů, nebo i financování projektů se značkou Seal of Excellence či strategické plánování financování VaVaI na úrovni národních/regionálních poskytovatelů. Během českého předsednictví se k tomuto tématu konala konference a byla schválena „Pražská deklarace“.

Cílem setkání je představení novinek a pokroku v oblasti synergií jak z pohledu „předsednického“, tak i z pohledu českých stakeholderů a také diskuse o dalších krocích vedoucích k naplňování „Pražské deklarace“. Rovněž bude diskutováno praktické využívání možností a příkladů uvedených v Oznámení Komise k Synergiím mezi Horizontem Evropa a programy EFRR.

Tento kulatý stůl bude sloužit jako příprava na setkání s Evropskou komisí s názvem Synergies Open 3 konané 27. dubna 2023.

Účast na obou setkáních je omezena na pozvané zástupce českých poskytovatelů a dalších subjektů, kterých se problematika synergií dotýká. Pokud se aktivně o synergie v oblasti výzkumu a inovací zajímáte a nebyli jste osloveni, můžete kontaktovat chvojkova@tc.cz.

PREZENTACE 1234

ZÁVĚRY - zde

IDENTIFIKOVANÁ TÉMATA PRO DISKUSI S EK NA SYNERGIES OPEN 3 (CZ, AJ)

UŽITEČNÉ DOKUMENTY - PRAŽSKÁ DEKLARACEOZNÁMENÍ (PRŮVODCE) EVROPSKÉ KOMISEZPRÁVA EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

 

Pořadatel: TC Praha pod záštitou MMR ČR, MŠMT, TAČR A CZARMA

E-mail na pořadatele: chvojkova@tc.cz

Nadcházející akce

Webinář EK: Personnel Unit Costs in Horizon Europe

Kdy: 19.06.2024 14:30 - 16:00

Kde: online

logo

MASTER CLASS: Finanční pravidla Horizontu Evropa

Kdy: 06.06.2024 9:00 - 12:30

Kde: online

logo

Setkání vedoucích projektových oddělení H2020/HE v rámci sítě NINET

Kdy: 26.06.2024 14:00 - 27.06.2024 13:00

Kde: Technologické centrum Praha

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034