Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Kulatý stůl k synergiím

logo

Akce TC Praha

Soubory:

kulaty_stul_synergies_3 _FINAL.pdf

Sdílet akci na sociální sítě:

Kdy:

15.02.2023 10:00 - 13:00

Kde:

TC Praha

Synergie ve financování výzkumu a inovací v Evropě byly jednou z priorit českého předsednictví EU ve druhé polovině roku 2022.

Pod synergiemi si můžeme představit kumulativní či navazující financování výzkumných a inovačních projektů z různých zdrojů ať už Horizontu Evropa, dalších přímo řízených programů, fondů kohezní politiky a národních programů, nebo i financování projektů se značkou Seal of Excellence či strategické plánování financování VaVaI na úrovni národních/regionálních poskytovatelů. Během českého předsednictví se k tomuto tématu konala konference a byla schválena „Pražská deklarace“.

Cílem setkání je představení novinek a pokroku v oblasti synergií jak z pohledu „předsednického“, tak i z pohledu českých stakeholderů a také diskuse o dalších krocích vedoucích k naplňování „Pražské deklarace“. Rovněž bude diskutováno praktické využívání možností a příkladů uvedených v Oznámení Komise k Synergiím mezi Horizontem Evropa a programy EFRR.

Tento kulatý stůl bude sloužit jako příprava na setkání s Evropskou komisí s názvem Synergies Open 3 konané 27. dubna 2023.

Účast na obou setkáních je omezena na pozvané zástupce českých poskytovatelů a dalších subjektů, kterých se problematika synergií dotýká. Pokud se aktivně o synergie v oblasti výzkumu a inovací zajímáte a nebyli jste osloveni, můžete kontaktovat chvojkova@tc.cz.

PREZENTACE 1234

ZÁVĚRY - zde

IDENTIFIKOVANÁ TÉMATA PRO DISKUSI S EK NA SYNERGIES OPEN 3 (CZ, AJ)

UŽITEČNÉ DOKUMENTY - PRAŽSKÁ DEKLARACEOZNÁMENÍ (PRŮVODCE) EVROPSKÉ KOMISEZPRÁVA EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

 

Pořadatel: TC Praha pod záštitou MMR ČR, MŠMT, TAČR A CZARMA

E-mail na pořadatele: chvojkova@tc.cz

Nadcházející akce

Přehled partnerských burz k výzvám 2024

Kdy: 23.04.2024 - 13.06.2024

Kde: Dublin, Brusel, Istanbul, Paříž, Namur, Berlín

Partnerská burza pro mise

Kdy: 21.05.2024 10:00 - 22.05.2024 19:00

Kde: on-line

Závěrečná konference Evropského roku dovedností

Kdy: 30.04.2024 9:30 - 17:30

Kde: online a Brusel

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky