Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

How to prepare budget for ERC grants

European Research Council (ERC) provides long-term funding to support excellent researchers to run frontier research based in Europe. This video helps to understand the main ERC grants budgeting principle during the proposal preparation phase.

USEFUL LINKS:
Czech national HE webpage: https://www.horizontevropa.cz/en
Technology centre Praha ERC budget leaflet: https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/2344/Doporu%C4%8Den%C3%AD_granty%20ERC.pdf
Technology centre Praha ERC brochure: https://www.horizontevropa.cz/files_public/elfinder/3404/Vademecum_Granty%20ERC.pdf
List of Czech auditors issuing CFS: https://www.horizontevropa.cz/cs/mohlo-by-vas-zajimat/pravni-financni-aspekty/financni-administrativni-aspekty/obecne-informace/odkazy

CHAPTERS:
00:00 Basic aspects
02:00 Personnel costs
03:00 Subcontracting
03:22 Travel and subsistence costs
03:35 Equipment
04:04 Consumables
04:20 Publications and dissemination costs
04:35 Other direct costs
05:07 Internally invoiced goods and services
05:27 Indirect costs
05:53 Recommendations

Další videa

15. 11. 2023

Jak vyplnit finanční výkaz

15. 11. 2023

Finanční výkaz je součástí periodického reportování o pokroku v realizaci projektů programu HE. Video poskytuje názorný popis postupu vyplňování tabulky výkazu v prostředí Portálu. UŽITEČNÉ ODKAZY: Výpočet průměrného směnného kurzu CZK/EUR ECB za vykazované období:...

15. 11. 2023

Typy projektového reportingu

15. 11. 2023

Reporting vůči poskytovateli je nedílnou součástí projektového cyklu. Video stručně shrnuje s jakými typy projektového reportingu se u projektů HE setkáme a jak jsou jednotlivé typy provázány. KAPITOLY 00:00-00:56 Kontinuální reporting 00:57-01:10...

25. 10. 2023

Jak funguje financování formou lump sum?

25. 10. 2023

Financování formou lump sum se dotýká stále více výzev programu Horizont Evropa. Video shrnuje základní principy tohoto schématu i co stálo za jeho zavedením. UŽITEČNÉ ODKAZY: STRÁNKY EK K LUMP...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky