Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Webinář EIT k přípravě nového KIC CCSI

26.03.2021

Dne 21. 4. 2021 od 14:00 hod SEČ organizuje Evropský inovační a technologický institut (EIT) webinář k připravované výzvě k předkládání návrhů na podporu inovací v kulturních a kreativních odvětvích a průmyslu (Cultural & Creative Sectors and Industries, CCSI). Zájemci dostanou informace o možnostech zapojení do tohoto připravovaného znalostního a inovačního společenství (KIC) včetně časového harmonogramu výzvy. Akce bude interaktivní s možností klást otázky a hlasovat. Další podrobnosti o akci jsou zde a o výzvě KIC CCSI zde, program webináře zde a odkaz na registraci na LinkedIn zde.

Více aktualit

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

První jednání nově vzniklé Platformy MŠMT pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU

21.05.2024

Dne 20. května se konalo první jednání nově vzniklé Platformy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Setkání se účastní pozvaní zástupci státní správy, národních kontaktů i příjemců. Akci...

CENA MINISTRA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ V ROCE 2024 - výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny

19.05.2024

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) přijímá v souladu s čl. 1 odst. 5 Statutu Ceny návrhy na udělení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034