Zpět

Nástroj Hop On

28.01.2022

Dne 27. ledna 2022 byla otevřena výzva nástroje Hop On, který umožňuje přistoupení jednoho dalšího partnera ze skupiny tzv. Widening zemí (sem patří i Česko) ke konsorciu financovanému v rámci klastrů Pilíře 2 a projektů EIC Pathfinder Pilíře 3 programu Horizont Evropa s podepsanou grantovou dohodou a bez jakéhokoli jiného partnera z Widening zemí. Návrh na přistoupení nového partnera předkládá koordinátor (po odsouhlasení celým konsorciem) doplněním aktivit i rozpočtu pro nového partnera, a to v režimu změn v popisu práce (úkoly v pracovních balíčkách). Rozpočet jednoho projektu může být navýšen o částku 0,2 - 0,5 mil. €., přičemž tato částka musí být přidělena novému partnerovi s výjimkou koordinačního poplatku až do výše 10 % zvýšeného rozpočtu, který si může nárokovat koordinátor. V r. 2022 má výzva dva termíny sběru návrhů (cut-off dates), a to 20. dubna a 10. listopadu, a celkem by mělo být podpořeno cca 80 projektů.

Návrh vyhodnotí nezávislí odborníci se zaměřením na přidanou hodnotu nového partnera a pracovní balíček nebo úkol přidělený této instituci v kontextu probíhajícího projektu. Projekt jako celek nebude znovu hodnocen.

EK již u výzvy na FTOP zveřejnila seznam projektů způsobilých pro nástroj Hop On, který bude průběžně aktualizovat v návaznosti na podpis grantových dohod. Seznam je dostupný na tomto odkazu. Každý projekt je možné ihned kontaktovat kliknutím na ikonku vpravo.

Více aktualit

Pracovní program JRC pro 2023-2024 - přehled portfolií

22.03.2023

Společné výzkumné centrum (JRC) zveřejnilo přehlednou brožuru shrnující 33 tzv. portfolií pracovního programu JRC na období 2023-2024.  Brožuru naleznete zde.

Pracovní program Euratom 2023 - 2025 zveřejněn!

20.03.2023

Dne 17. března 2023 byl zveřejněn Pracovní program Euratom 2023 - 2025. Program pokrývá celkem tři roky a obsahuje jedenáct témat, rozdělených do tří oblastí: Celkový rozpočet je 102 mil. eur. Jaderná bezpečnost Bezpečné zacházení s vyhořelým jaderným...

Podcast: O ERC projektech s členkou vědecké rady Alicí Valkárovou

20.03.2023

Jak funguje Evropská výzkumná rada (ERC), proč čeští vědci nemají více ERC grantů, jaké jsou novinky v hodnocení ERC projektů a mnohem více s námi sdílela RNDr. Alice Valkárová, DrSc. Jako členka Vědecké rady ERC, členka předsednictva GA ČR a vědkyně v oblasti částicové...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky