Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Nástroj Hop On

28.01.2022

Dne 27. ledna 2022 byla otevřena výzva nástroje Hop On, který umožňuje přistoupení jednoho dalšího partnera ze skupiny tzv. Widening zemí (sem patří i Česko) ke konsorciu financovanému v rámci klastrů Pilíře 2 a projektů EIC Pathfinder Pilíře 3 programu Horizont Evropa s podepsanou grantovou dohodou a bez jakéhokoli jiného partnera z Widening zemí. Návrh na přistoupení nového partnera předkládá koordinátor (po odsouhlasení celým konsorciem) doplněním aktivit i rozpočtu pro nového partnera, a to v režimu změn v popisu práce (úkoly v pracovních balíčkách). Rozpočet jednoho projektu může být navýšen o částku 0,2 - 0,5 mil. €., přičemž tato částka musí být přidělena novému partnerovi s výjimkou koordinačního poplatku až do výše 10 % zvýšeného rozpočtu, který si může nárokovat koordinátor. V r. 2022 má výzva dva termíny sběru návrhů (cut-off dates), a to 20. dubna a 10. listopadu, a celkem by mělo být podpořeno cca 80 projektů.

Návrh vyhodnotí nezávislí odborníci se zaměřením na přidanou hodnotu nového partnera a pracovní balíček nebo úkol přidělený této instituci v kontextu probíhajícího projektu. Projekt jako celek nebude znovu hodnocen.

EK již u výzvy na FTOP zveřejnila seznam projektů způsobilých pro nástroj Hop On, který bude průběžně aktualizovat v návaznosti na podpis grantových dohod. Seznam je dostupný na tomto odkazu. Každý projekt je možné ihned kontaktovat kliknutím na ikonku vpravo.

Více aktualit

České dny pro evropský výzkum - CZEDER 2024

16.11.2023

21. ročník konference České dny pro evropský výzkum (CZEDER) s podtitulem Střednědobé hodnocení a strategický výhled do budoucnosti programu Horizont Evropa se uskuteční dne 27. února 2024 v Praze. Konferenci pořádá Technologické centrum Praha ve spolupráci...

Výzva ERA 2024 otevřena

10.12.2023

Dne 6. prosince 2023 byla otevřena výzva ERA na rok 2024, která obsahuje celkem 9 témat. Jejich přehled s přímými odkazy na FTOP a s předpokládanými počty financovaných projektů, naleznete v přiložené tabulce. Výzva je otevřena do 12. března 2024 do 17:00 hod. Jedná se...

Evropská komise vyzývá vědce k vyjádření se k rizikům v mezinárodní spolupráci

08.12.2023

Otevřenost a mezinárodní spolupráce jsou podstatou výzkumu světové úrovně. S rostoucím geopolitickým napětím jsou však evropští výzkumníci a akademici stále více konfrontováni s riziky při mezinárodní spolupráci. Je důležité, aby evropské výzkumné organizace měly...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky