Zpět

Zpráva EK o zkušenostech s financováním projektu H2020 formou lump sum

15.10.2021

Evropská komise zveřejnila zprávu analyzující zkušenosti s pilotním programem financování projektu H2020 formou lump sum. Program byl zahájen již před třemi lety v roce 2018 a do současné doby bylo v rámci 16ti témat pracovního programu H2020 na roky 2018-2020 podáno více než 1 500 návrhů projektu a podepsáno 500 grantových dohod.

Hlavním smyslem financování projektů formou lump sum je snaha a administrativní zjednodušení, eliminace reportování o skutečných nákladech (a tudíž i finančních auditů) a zaměření se na reportování o výsledcích a proplacení pevně stanovené částky za realizaci slíbených prací na projektu.

Schéma bylo testováno na různých typech projektů H2020, i na projektech různé velikosti s ohledem na celkovou výši rozpočtu i počet partnerů. Dá se shrnout, že výsledky testu i zpětná vazba jsou pozitivní, systém i přes potřebu dalších zlepšení funguje a je vhodný pro širší využití v programu Horizon Europe.

Více aktualit

Vyšlo Echo 3-4 2021

01.11.2021

Poslední letošní Echo (č. 3-4/2021) vychází tradičně s rozsáhlou Zprávou o účasti ČR v H2020. Jedná se o 7. zprávu, která vychází z údajů dostupných k červnu 2021. Zpráva je založena převážně na mezinárodních srovnávacích analýzách, kdy jsou porovnávány hodnoty vybraných...

Představení ESFRI cestovní mapy 2021

26.11.2021

Představení ESFRI cestovní mapy 2021, které se bude konat 7. 12. 2021 ve slovinské Lublani, bude z důvodu omezení počtu účastníků probíhat online. Akce bude zahrnovat komplexní prezentaci a diskusi o ESFRI Roadmap 2021, po které bude následovat představení 11 nových projektů....

Výzva pro vyjádření zájmu: Mise klimaticky neutrální a chytrá města

25.11.2021

Evropská komise zveřejnila výzvu pro vyjádření zájmu, prostřednictvím které vybere města, jež se zapojí do aktivit Mise Horizontu Evropa pro klimaticky neutrální a chytrá města. Cílem této mise je dosáhnout do roku 2030 prostřednictvím zavádění chytrých a zelených řešení...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky