Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly pohledu na FP10.

 1. Informační setkání EARMA k přípravám FP10

Evropská asociace manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) s potěšením oznamuje online informační setkání, které se bude konat 28. května 2024 a které se bude týkat pozičního dokumentu organizace k nadcházejícímu 10. rámcovému programu EU pro výzkum a inovace (FP10).

Mezi řečníky patří Georg Schütte (generální tajemník Volkswagen Foundation a člen expertní skupiny pro průběžné hodnocení programu Horizont Evropa a budoucnost 10. rámcového programu pro výzkum) a Joachim Wiemann (DG RTD Evropské komise). Webinář bude moderovat Dipti Pandya, předsedkyně EARMA, a vystoupí na něm také Eleonora Zuolo a Daniel Spichtinger z EARMA.

Setkání poskytne komunitě manažerů ve výzkumu příležitost diskutovat doporučení obsažená v pozičním dokumentu EARMA. Účastníci rovněž získají aktuální informace o současném stavu příprav na FP10.

  • Datum: 28. května 2024
  • Čas: 16:30 - 18:00 CEST
  • ísto: Online webinář (účast zdarma), prosím registrujte se zde.

 2. Webinář EUA k přípravám FP10

Evropská univerzitní asociace (EUA) s potěšením oznamuje online webinář, který se bude konat 28. května 2024, a který se zaměří na to, jak formovat FP10, aby posílil svou kritickou roli jako katalyzátor excelence, spolupráce, inkluze a dopadu výzkumu a inovací (R&I) napříč Evropou. Webinář se také zaměří na to, jak může program lépe podporovat univerzity v plnění jejich misí v oblasti výzkumu a inovací pro dobro společnosti.

Mezi řečníky patří Massimiliano Esposito (DG RTD Evropské komise), Agata Janaszczyk (Stálé zastoupení Polska při EU) a Reko Leino (prorektor pro výzkum, Åbo Akademi University, Finsko). Webinář bude moderovat Stephane Berghmans, ředitel pro výzkum a inovace EUA.

Setkání poskytne účastníkům příležitost diskutovat o doporučeních a strategiích pro FP10. Účastníci rovněž získají aktuální informace o současném stavu příprav na FP10.

  • Datum: 28. května 2024
  • Čas: 10:00 - 11:30 CEST
  • Místo: Online webinář (účast zdarma), prosím registrujte se zde.

Tyto akce poskytují jedinečnou příležitost k získání informací a výměně názorů na budoucnost výzkumu a inovací v Evropě. Připojte se k nám a získejte aktuální informace a inspiraci!

Více aktualit

Příležitost pro start-upy v oblasti life science

19.06.2024

EIT Health,  vyhlásil výzvu HICEE Call for Start-ups (Healthy Investment Central and Eastern Europe) pro začínající podniky, která je otevřena do 10. července 2024. Tento program hledá slibné podniky v oblasti life science, včetně biotechnologií, medtech a digitálního...

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

18.06.2024

Technologické centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS dne 18.6.2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“. Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním...

Cena EU pro šampióny genderové rovnosti v roce 2023

18.06.2024

Komisařka Iliana Ivanova a generální ředitel pro výzkum a inovace Marc Lemaître oznámili příjemce cen dne 15. května 2024 (tisková zpráva EK je zde): Kategorie 1 (Sustainable Gender Equality Champions) Centre National de la Recherche Scientifique...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034