Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Stručný přehled dosavadního vývoje příprav FP10 z pohledu EU a ČR

14.05.2024

V Evropské unii začínají přípravy desátého rámcového programu (FP10).

  • Jednou z klíčových aktivit je ex-post hodnocení programu Horizont 2020, které bylo finalizováno a publikováno na konci ledna 2024. Výsledky tohoto hodnocení poskytují důležité podklady pro přípravu FP10.
  • Další významnou iniciativou je aktivita Výboru pro Evropský výzkumný prostor (ERAC), který shromažďuje vstupy od členských států a má za úkol předložit zprávu k FP10 do června 2024.
  • Kromě toho byla Evropskou komisí zřízena expertní skupina vedená Manuelem Heitorem, která má do října 2024 podat zprávu o budoucnosti výzkumu a inovací v Evropě. Tato zpráva bude důležitým podkladem pro formování FP10.
  • Evropská komise dále pracuje na střednědobém hodnocení programu Horizont Evropa, které by mělo být k dispozici v první polovině roku 2025, a i zde se předpokládá významný vliv na budoucí program FP10.
  • Zveřejnění legislativního návrhu Evropské komise pro FP10 se očekává v červenci 2025. Následovat bude projednávání tohoto návrhu, shoda nad textem mezi Radou EU a Evropským parlamentem a zahájení programu 1. ledna 2028.

V České republice začaly strategické diskuse v rámci Rady pro mezinárodní spolupráci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Byla zřízena Platforma pro budoucí podobu 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Očekávají se i diskuse v programových výborech, pracovních skupinách a napříč experty a stakeholdery z řad příjemců. Poziční dokument ČR k FP10 by měl být k dispozici do konce roku 2024. V roce 2025 v reakci na zveřejnění legislativního návrhu Evropské komise by měly být stanoveny národní priority mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

Sledujte s námi tento proces a buďte u toho, jak společně formujeme budoucnost evropského výzkumu a inovací.

Více aktualit

Příležitost pro start-upy v oblasti life science

19.06.2024

EIT Health,  vyhlásil výzvu HICEE Call for Start-ups (Healthy Investment Central and Eastern Europe) pro začínající podniky, která je otevřena do 10. července 2024. Tento program hledá slibné podniky v oblasti life science, včetně biotechnologií, medtech a digitálního...

Proběhl národní workshop pro evropskou misi k půdě

18.06.2024

Technologické centrum Praha uspořádalo ve spolupráci s projektem NATI00NS dne 18.6.2024 workshop s cílem zvýšit povědomí o evropské misi „Soil deal for Europe“. Cílem mise je přispět k ozdravení půdy v Evropě tak, aby do roku 2030 bylo 75 % půd v dobrém zdravotním...

Cena EU pro šampióny genderové rovnosti v roce 2023

18.06.2024

Komisařka Iliana Ivanova a generální ředitel pro výzkum a inovace Marc Lemaître oznámili příjemce cen dne 15. května 2024 (tisková zpráva EK je zde): Kategorie 1 (Sustainable Gender Equality Champions) Centre National de la Recherche Scientifique...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034