Zpět

Série partnerských setkání k výzvám Horizont Evropa - registrace otevřeny!

09.06.2021

Sítě národních kontaktních bodů ve spolupráci s EK pořádají sérii on-line partnerských setkání (brokerage events). Akce budou zaměřeny na témata prvních výzev klastrů programu Horizont Evropa. Cílem setkání je navázat spolupráci na přípravě výzkumných projektů. 

Účast na brokerage events je zdarma, je však nutné se registrovat a vyplnit profil organizace.

Detailní informace a registrace na jednotlivé akce:

Klastr 1  - Health

Klastr 2 - Culture, Creativity and Inclusive Society

Klastr 3 - Civil Security for Society

Klastr 4 - každá oblast zvlášť: Digital and Industry and Space

Klastr 5 - Climate, Energy and Mobility

Klastr 6 - Food, Bioeconomy, Natural resources, Agriculture and Environment

 

Akce se uskuteční v návaznosti na informační dny Evropské komise.

 

Více aktualit

Analýza účasti zemí Podunajského regionu v programu Horizont 2020

18.06.2021

Cílem této studie vydané pod hlavičkou EUSDR PA7 Knowledge Society je analýza přístupu zemí Podunajského regionu k programu Horizont 2020 a definice možných příčin...

Pilotní výzva Iniciativy pro HEI – podáno 64 žádostí

17.06.2021

Do pilotní výzvy Iniciativy EIT pro vysokoškolské instituce - HEI Initiative (o výzvě jsme informovali  zde), bylo do uzávěrky dne 25. května 2021 podáno 64 návrhů...

Pracovní programy 2021-2022 zveřejněny

16.06.2021

EK zveřejnila na Portálu pro finanční příležitosti a veřejné zakázky (FTOP, Funding & tender opportunities portal)  pracovní programy pro jednotlivé části programu...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky