Zpět

Série partnerských setkání k výzvám Horizont Evropa - registrace otevřeny!

09.06.2021

Sítě národních kontaktních bodů ve spolupráci s EK pořádají sérii on-line partnerských setkání (brokerage events). Akce budou zaměřeny na témata prvních výzev klastrů programu Horizont Evropa. Cílem setkání je navázat spolupráci na přípravě výzkumných projektů. 

Účast na brokerage events je zdarma, je však nutné se registrovat a vyplnit profil organizace.

Detailní informace a registrace na jednotlivé akce:

Klastr 1  - Health

Klastr 2 - Culture, Creativity and Inclusive Society

Klastr 3 - Civil Security for Society

Klastr 4 - každá oblast zvlášť: Digital and Industry and Space

Klastr 5 - Climate, Energy and Mobility

Klastr 6 - Food, Bioeconomy, Natural resources, Agriculture and Environment

 

Akce se uskuteční v návaznosti na informační dny Evropské komise.

 

Více aktualit

Výsledky dotazníku k vlivu pandemie covidu-19 na příjemce MSCA grantů

28.07.2021

REA zveřejnila výsledky dotazníku, který měl za cíl zmapovat, s jakými problémy se během pandemie COVID-19 potýkaly instituce, koordinující MSCA projekty, a také ověřit, jestli opatření ze strany EK ke zmírnění dopadů pandemie byla adekvátní a jak taková opatření co nejlépe...

Prezentace Informačního dne klastru 5 - klima, energetika a mobilita

27.07.2021

Dne 27. července 2021 se v TC AV ČR konal Informační den Klastru 5 - klima, energetika a mobilita. Prezentace z akce najdete v příloze.

Služby Galileo/EGNOS a Copernicus ve výzvách Horizontu Evropa

27.07.2021

Dovolujeme si vám nabídnout ke stažení tabulkový přehled všech výzev a témat v Pilíři 2 Horizontu Evropa obsahujících využívání služeb Galileo/EGNOS a Copernicus.  Upozorňujeme navrhovatele projektů, že v tématech doporučujících využití navigačních, polohovacích...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky