Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Workshopy pro žadatele o granty ERC v kalendářním roce 2024

22.01.2024

Soubory:

Instructions_Workshops for ERC applicants in 2024.pdf

ERC templates 2024.zip

Každoroční workshopy pořádané Technologickým centrem Praha a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC čeká od roku 2024 několik změn, o kterých bychom chtěli akademickou komunitu v ČR s předstihem informovat.

Zatímco struktura a obsah workshopů se výrazněji nemění, v letošním roce dozná přijímací řízení na workshopy několik podstatných úprav.

  • Expertní skupina na podporu žadatelů o granty ERC se z důvodu omezených kapacit nově soustředí výlučně na mladší generaci vědců. Okruh účastníků tak bude omezen pouze na žadatele o granty ERC Starting a ERC Consolidator. Výjimečně budou moci být přijati také žadatelé o granty ERC Synergy, kteří z hlediska profesního věku (tj. doby od obhajoby Ph.D. titulu) spadají do dvou výše uvedených kategorií.

  • Příjem žadatelů bude postaven na principu „first come, first served“. Z tohoto důvodu vyzýváme zájemce k včasné přípravě požadovaných materiálů. Registrace na workshopy se otevře 11. března 2024 ve 12:00 hod. (poledne). Nejzazší termín pro online registraci a zaslání podpůrných materiálů bude stanoven na 14. dubna 2024. Při naplnění kapacity (včetně seznamu náhradníků), bude registrace uzavřena (což může nastat i před konečným datem 14. dubna 2024).

Pro účast bude stejně jako v uplynulých letech nezbytné:

vyplnit online přihlášku a následně zaslat e-mailem název a abstrakt připravovaného projektu, CV a tzv. track record žadatele/žadatelky ve formě a délce odpovídající Pracovnímu programu ERC 2024.

Pro přijetí na workshopy bude rozhodující datum a čas doručení úplných materiálů.

Workshopy proběhnou podle standardizovaného harmonogramu v květnu, červnu a září 2024. První z workshopů se uskuteční ve dnech:

  • 15. května 2024 – Life Sciences (LS)
  • 16. května 2024 – Physical Sciences and Engineering (PE)
  • 17. května 2024 – Social Sciences and Humanities (SH)

Všechny workshopy budou pořádány online prostřednictvím MS Teams. Pracovním jazykem bude angličtina.

Podrobné pokyny pro zájemce o účast na workshopech naleznete v přiloženém souboru.

Poslechněte si také podcast o Expertní skupině na podporu žadatelů ve výzvách ERC s prof. Zdeňkem Strakošem.

Více aktualit

Evropské ocenění za statistiku

28.05.2024

Evropský statistický úřad Eurostat vyhlašuje další kolo soutěže o ceny za statistiku. Aktuálně otevírané téma se týká klasifikace povolání v online pracovních nabídkách a směřuje k datovým analytikům: European Statistics Awards on Web Intelligence - Classification...

Zjednodušení přístupu k veřejným financím EU všem subjektům ze sektoru baterií

28.05.2024

Znalostní a inovační společenství EIT pro inovativní energie (EIT InnoEnergey) ve spolupráci s Evropskou aliancí pro baterie (European Battery Alliance, EBA), spustilo službu nazvanou „One-Stop-Shop-to EU Finance“, která si klade za cíl zjednodušit přístup k veřejnému financování...

Akce EARMA a EUA k přípravám FP10

23.05.2024

Dne 28. května 2024 se konají dvě zajímavé akce k přípravě 10. rámcového programu EU pro výzkum a inovace (FP10) – jedna organizovaná Evropskou asociací manažerů a administrátorů výzkumu (EARMA) a druhá Evropskou univerzitní asociací (EUA). Obě akce se zaměří na různé úhly...

Mohlo by vás zajímat

Projekt od A do Z

Hodnocení rámcových programů

Právní a finanční aspekty

Podpora koordinátorů

Rámcový program 2028 - 2034