Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Workshopy pro žadatele o granty ERC v kalendářním roce 2024

22.01.2024

Soubory:

Instructions_Workshops for ERC applicants in 2024.pdf

ERC templates 2024.zip

Každoroční workshopy pořádané Technologickým centrem Praha a Expertní skupinou na podporu žadatelů ve výzvách ERC čeká od roku 2024 několik změn, o kterých bychom chtěli akademickou komunitu v ČR s předstihem informovat.

Zatímco struktura a obsah workshopů se výrazněji nemění, v letošním roce dozná přijímací řízení na workshopy několik podstatných úprav.

  • Expertní skupina na podporu žadatelů o granty ERC se z důvodu omezených kapacit nově soustředí výlučně na mladší generaci vědců. Okruh účastníků tak bude omezen pouze na žadatele o granty ERC Starting a ERC Consolidator. Výjimečně budou moci být přijati také žadatelé o granty ERC Synergy, kteří z hlediska profesního věku (tj. doby od obhajoby Ph.D. titulu) spadají do dvou výše uvedených kategorií.

  • Příjem žadatelů bude postaven na principu „first come, first served“. Z tohoto důvodu vyzýváme zájemce k včasné přípravě požadovaných materiálů. Registrace na workshopy se otevře 11. března 2024 ve 12:00 hod. (poledne). Nejzazší termín pro online registraci a zaslání podpůrných materiálů bude stanoven na 14. dubna 2024. Při naplnění kapacity (včetně seznamu náhradníků), bude registrace uzavřena (což může nastat i před konečným datem 14. dubna 2024).

Pro účast bude stejně jako v uplynulých letech nezbytné:

vyplnit online přihlášku a následně zaslat e-mailem název a abstrakt připravovaného projektu, CV a tzv. track record žadatele/žadatelky ve formě a délce odpovídající Pracovnímu programu ERC 2024.

Pro přijetí na workshopy bude rozhodující datum a čas doručení úplných materiálů.

Workshopy proběhnou podle standardizovaného harmonogramu v květnu, červnu a září 2024. První z workshopů se uskuteční ve dnech:

  • 15. května 2024 – Life Sciences (LS)
  • 16. května 2024 – Physical Sciences and Engineering (PE)
  • 17. května 2024 – Social Sciences and Humanities (SH)

Všechny workshopy budou pořádány online prostřednictvím MS Teams. Pracovním jazykem bude angličtina.

Podrobné pokyny pro zájemce o účast na workshopech naleznete v přiloženém souboru.

Poslechněte si také podcast o Expertní skupině na podporu žadatelů ve výzvách ERC s prof. Zdeňkem Strakošem.

Více aktualit

Vyšlo Echo č. 2/2024

11.04.2024

Druhé letošní vydání časopisu ECHO má poněkud slavnostní nádech. Letos je tomu 20 let od chvíle, kdy vyšlo jeho první číslo. Před dvaceti lety se začala naplňovat vize časopisu jako prostředí, které bude podněcovat formování českých iniciativ v Evropském výzkumném prostoru...

Přispějte k tvorbě pracovního programu 2025

15.04.2024

Evropská komise zveřejnila hlavní navrhované tematické orientace plánované pro pracovní program Horizont Evropa 2025 v oblastech: Klastrů pilíře 2 Misí a průřezových aktivit Evropských inovačních ekosystémů...

Aktualizovaný pracovní program výzkumných infrastruktur 2023-2025

19.04.2024

Evropská komise 17. dubna přijala novelu pracovního programu pro oblast výzkumných infrastruktur  v programu Horizont Evropa 2023-2025. Změny v pracovním programu se týkají zejména přidání dvou výzev, které budou vyhlášeny v červnu 2024. Konkrétně se jedná o:...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky