Národní informační centrum pro evropský výzkum

Zpět

Vyjádřete se k rizikům v mezinárodní spolupráci

08.12.2023

Otevřenost a mezinárodní spolupráce jsou podstatou výzkumu světové úrovně. S rostoucím geopolitickým napětím jsou však evropští výzkumníci a akademici stále více konfrontováni s riziky při mezinárodní spolupráci.

Je důležité, aby evropské výzkumné organizace měly podporu při řešení těchto rizik a bylo jim zajištěno, že výzkum nebude zneužit způsobem, který ovlivňuje bezpečnost nebo je neetický.

Z těchto důvodů vyzývá Evropská komise všechny zainteresované strany, aby do 3. ledna 2024 zaslaly zpětnou vazbu k této problematice prostřednictvím k tomu určeného formuláře: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14056-Enhancing-research-security-in-Europe-_en.

Evropská iniciativa nazvaná "Enhancing security research in Europe" má posílit bezpečnost výzkumu vytvářením povědomí a budováním odolnosti mezi výzkumnými pracovníky a akademiky v Evropě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více aktualit

Vyšlo speciální číslo časopisu Echo

22.01.2024

Analytici Daniel Frank a Vladimír Vojtěch stojí za obsahem prvního čísla časopisu ECHO v roce 2024, které volně navazuje na zprávy o účasti ČR v RP každoročně vydávané TC Praha (dříve TC AV ČR). Výhradním tématem tohoto speciálního vydání časopisu je analýza účasti...

Revidovaná šablona pro Osvědčení o finančních výkazech

21.02.2024

Evropská komise zveřejnila revidovanou šablonu pro Osvědčení o finančních výkazech (Certificate on the Financial Statement, CFS). Aktuální verze 2.0 obsahuje oproti původní verzi detailní postupy auditora (Agreed-upon Procedures). Svou nynější podobou se tak šablona více...

Podcast: O Expertní skupině ERC se Zdeňkem Strakošem

21.02.2024

Co mají společného Apple a Evropská výzkumná rada? Myslí jinak. A posouvají tím svět vpřed. Granty ERC podporují výzkum na samé hranici lidského poznání a jako magnet přitahují odvážné vědecké lídry s ambicí tuto hranici prolomit. Díky nim se dozvídáme třeba to, proč je...

Mohlo by vás zajímat

Naše služby

Projekt od A do Z

Právní a finanční aspekty

Hodnocení rámcových programů

Malé a střední podniky